วงศ์ชมพู่ MYRTACEAE เป็นพืชมีเนื้อไม้ มีน้ำมันหอมระเหย

ลักษณะประจำวงศ์

ไม้ต้นหรือไม้พุ่ม ใบเดี่ยวออกตรงข้ามกัน บางครั้งเรียงสลับ แผ่นใบมีต่อม น้ำมันกระจายทั่วไป มักมีเส้นขนานขอบใบ 1-2 เส้น บางครั้งมีเส้นใบหลักจากโคนใบ 3-7 เส้น ช่อดอกแบบแยกแขนง มีน้อยที่ดอก ออกเดี่ยวออกตามง่ามใบและปลายกิ่ง ดอกส่วนใหญ่สมบูรณ์เพศ ฐานดอกเว้ารูปถ้วย กลีบเลี้ยง 4-5 กลีบ บางครั้งหายไป กลีบดอก 4-5 กลีบ เกสรเพศผู้มีมาก รังไข่ 1 หน่วย มักอยู่ในฐานดอก มีตั้งแต่ 1 ช่องขึ้นไป แต่ละช่องมีไข่อ่อนตั้งแต่ 1 หน่วยขึ้นไป  ผลมีทั้งชนิดผลสดและผลแห้งหรือผลแห้งแตก มีเมล็ดตั้งแต่ 1 เมล็ดขึ้นไป

ลักษณะเด่นของวงศ์

เป็นวงศ์ของพืชใบเลี้ยงคู่ ซึ่งมีสมาชิกที่สำคัญคือชมพู่ กานพลู ฝรั่ง และยูคาลิปตัส สมาชิกในวงศ์ทั้งหมดเป็นพืชมีเนื้อไม้ มีน้ำมันหอมระเหย มีโฟลเอมอยู่ทั้งสองด้านของไซเลม ไม่ได้อยู่ด้านนอกเหมือนพืชวงศ์อื่นๆ ใบมีสีเขียว กลีบดอกมี 5 กลีบ

การกระจายพันธุ์

เป็นพืชในเขตร้อนและกึ่งรอ้นของโลก มีการกระจายพันธุ์ในทวีปอเมริกา เอเชียและออสเตรเลีย ทั่วโลกมีประมาณ 100 สกุล  3,000 ชนิด เช่น

พืชวงศ์นี้ประกอบด้วย วงศ์ย่อย คือ

  1. วงศ์ย่อย  Leptospermoideae ผลเป็นแบบผลแห้ง
  2. วงย่อย Myrtoideae  ผลเป็นแบบผลสด ในประเทศไทยมีจำนวน  14 สกุล 115 ชนิด
ฝรั่ง
ฝรั่ง ผลผิวเกลี้ยง สีเขียว เนื้อในขาว
ชมพู่
ชมพู่ ผลเป็นรูปทรงกลมแบนหรือรูปสามเหลี่ยมฐานกว้าง เนื้อขาวบางและกรอบ

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับการเกษตร เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : www.waa.inter.nstda.or.th, www.th.wikipedia.org, www.nstda.or.th
ภาพประกอบ : www.flickr.com

One Comment

Add a Comment