วงศ์ชุมแสง XANTHOPHYLLACEAE พืชวงศ์นี้มีเพียงสกุลเดียว

ลักษณะประจำวงศ์

วงศ์ชุมแสง  ลักษณะของวงศ์เป็นไม้ต้นหรือไม้พุ่ม กิ่งอ่อนมักสีเขียว เป็นมัน ใบเดี่ยวเรียงสลับ ช่อดอกแบบกระจะหรือแยกแขนง ออกตามง่ามใบและปลายกิ่ง ดอกเบี้ยว สมบูรณ์เพศ กลีบเลี้ยง 5 กลีบ กลีบดอก 4-5 กลีบ ขนาดไม่เท่ากัน กลีบคู่ล่าง มักเชื่อมติดกัน เกสรเพศผู้ 8 อัน รังไข่ 1 อัน อยู่เหนือฐานดอก มี 1 ช่อง มีไข่อ่อน 2 หน่วย ขึ้นไป ผลสดหรือแห้ง ส่วนใหญ่มี 1 เมล็ด

การกระจายพันธุ์

วงศ์ของพืชชนิดนี้มี 1 สกุล คือ

ชุมแสง
ชุมแสง แผ่นใบสีเขียวเป็นมันวาว ดอกสีขาวขนาดเล็ก

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับการเกษตร เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : www.waa.inter.nstda.or.th
ภาพประกอบ : คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด

One Comment

Add a Comment