วงศ์ต่างไก่ป่าและสกุลของต่างไก่ป่า POLYGALACEAE

ลักษณะประจำวงศ์

วงศ์ต่างไก่ป่า POLYGALACEAE ลักษณะวงศ์เป็นไม้ล้มลุก ไม้พุ่มหรือไม้เลื้อย ไม่มีหูใบ ใบเดี่ยวติดเวียนสลับ ขอบเรียบ ด้านล่างมีต่อมกระจายทั่วไป ดอกออกเป็นช่อเชิงหลั่น ดอกย่อยมีก้าน ดอกสมบูรณ์เพศ สมมาตรด้านข้าง กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีอย่างละ 5 กลีบ เกสรเพศผู้มี 4-8 อัน ก้านเกสรเพศผู้เชื่อมติดกัน หรือแยกกัน ก้านเกสรเพศผู้ติดกับอับเรณูที่โคน รังไข่ติดเหนือวงกลีบ รังไข่มี 2 ช่อง ไข่อ่อนมี 1 หน่วยต่อหนึ่งช่อง ผลเป็นแบบผลแห้งแตกมีปีกหรือแบบมีเนื้อหลายเมล็ด

ลักษณะเด่นของวงศ์

เป็นพืชไม่มีเนื้อไม้ดอกสีสด กลีบเลี้ยงและกลีบดอกดัดแปลงไปคล้ายกับรูปเรือ เมล็ดมีเนื้อหุ้ม

วงศ์ใกล้เคียง-ลักษณะที่แตกต่าง

  • Leguminosae (Papilionoideae) – ใบมักเป็นใบประกอบ มีหูใบ รังไข่มี 1 ช่อง รังไข่มีก้าน
  • Trigoniaceae – ใบมีขนปกคลุมสีขาวด้านล่าง ผลมี 3 ปีก

การกระจายพันธุ์

พืชวงศ์นี้พบทั่วโลก โดยเฉพาะในเขตร้อน ในประเทศไทยมี 5 สกุล 36 ชนิด

  • สกุล Polygala ไม้พุ่ม ไม้ล้มลุก พบบ้างที่เป็นไม้เลื้อย พบในป่าดิบและที่โล่ง เช่น ต่างไก่ป่า Polygala arillata Buch.-Ham. ex D. Don
  • สกุล Xanthophyllum ไม้พุ่ม หรือไม้ต้น พบตามป่าดิบที่ต่ำ ใบเปลี่ยนเป็น สีเหลืองเมื่อแห้ง ใช้เนื้อไม้ เช่น ชุมแสง Xanthophyllum lanceatum (Miq.) J. J. Sm.
  • สกุล Securidaca ไม้เลื้อย มีต่อมที่ข้อ ผลมีปีก มี 1 ชนิด ได้แก่ ชองระอา Securidaca inappendiculata Hassk.
ต่างไก่ป่า
ต่างไก่ป่า ดอกห้อยลง สีเหลืองอมส้ม

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับการเกษตร เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : www.dnp.go.th
ภาพประกอบ : www.flickr.com

One Comment

Add a Comment