วงศ์ทองสุกและพืชสกุลทองสุก (TILIACEAE)

ลักษณะประจำวงศ์

วงศ์ของพืชสกุล TILIACEAE  เป็นไม้ต้นหรือไม้พุ่ม มีน้อยมากที่เป็นไม้ล้มลุก มีขนแยกแขนงหรือเกล็ด ใบเดี่ยว บางครั้งจักลึก เรียงสลับ มักเรียงในระนาบเดียวกัน แผ่นใบส่วนใหญ่มีเส้นใบหลักหลายเส้น ออกจากโคนใบ ก้านใบมักบวมและโค้งรูปหัวเข่าทั้งสองด้าน ช่อดอกแบบกระจุก กระจะ และแยกแขนง ดอกสมบูรณ์เพศ กลีบเลี้ยง 5 กลีบ โคนกลีบบางครั้งเชื่อมติดกัน กลีบดอก 5 กลีบ หรือหายไป เกสรเพศผู้มีมาก บางครั้งโคนก้านชูอับเรณูเชื่อมติดกันเป็นกลุ่ม รังไข่ 1 อัน อยู่เหนือฐานดอก มีตั้งแต่ 2 ช่องขึ้นไป แต่ละช่องมีไข่อ่อนตั้งแต่ 1 หน่วยขึ้นไป ผลสดหรือแห้งแตก มีเมล็ดตั้งแต่1 เมล็ดขึ้นไป

การกระจายพันธุ์

พบในบริเวณทางเดินศึกษาธรรมชาติ 5 สกุล คือ

รวงผึ้ง
รวงผึ้ง ดอกสีเหลือง ออกเป็นช่อแบบช่อกระจุกแน่น

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับการเกษตร เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : www.waa.inter.nstda.or.th
ภาพประกอบ : www.flickr.com

One Comment

Add a Comment