วงศ์ผักกาดและสกุลของผักกาด CRUCIFERAE

ลักษณะประจำวงศ์

ลักษณะวงศ์เป็นไม้ล้มลุกอายุ 1 ปี 2 ปีหรือหลายปี มีน้ำยางใส ใบเดี่ยวออกเลี้ยงสลับมักออกเป็นกอติดดิน ขอบมักแยกเป็นพูแบบขนนก ไม่มีหูใบ ดอกออกเป็นช่อที่ปลายยอด บางครั้งลดรูปเป็นดอกเดียว ไม่มีใบประดับรองรับ ต้มมาดตามรัศมีสมบูรณ์เพศ กลีบเลี้ยงมี 4 กลีบ เรียงเป็น 2 วง กลีบดอกมี 4 กลีบ เรียงเป็นรูปกากบาท มีก้านกลีบยาว และมีพูกางออกตามแนวราบ มักมีสีขาว สีม่วง หรือสีชมพู เกสรเพศผู้มี 6 อัน ยาว 4 อัน สั้น 2 อัน ก้านเกสรเพศผู้แยกจากกัน หรือติดกันเป็นคู่ มักมีต่อมที่โคน อับเรณูติดที่โคน แตกตามยาว เกสรเพศเมียมี 1 อัน มี 4 คาร์เพล รังไข่ติดเหนือวงกลีบมี 2 ช่อง มักมีหลายออวุล ก้านเกสรเพศเมียไม่มีหรือสั้น ขนแตกแบบเป็นสองเสี่ยง ความยาวมากกว่าความกว้าง แตกจากโอนมายังปลายมีเมล็ดติดที่ขอบ

ลักษณะเด่นของวงศ์

วงศ์ของพืชชนิดนี้เป็นไม้ล้มลุก มีน้ำยางใส ช่อดอกไม่มีใบประดับรองรับ กลีบดอก 4 กลีบ เรียงเป็นรูปกากบาท มีก้านกรีดยาว เกสรเพศผู้มี 6 อัน ยาว 4 อันสั้น 2 อัน รังไข่ติดเหนือวงกลีบมี 2 ช่อง ก้านเกสรเพศเมียไม่มีหรือสั้น ผลแตกแบบเป็นสองเสี่ยง เมล็ดติดที่ขอบ

วงศ์ใกล้เคียง-ลักษณะที่แตกต่าง

  • Capparaceae ดอกสมมาตรด้านข้าง เกสรเพศผู้มี 4, 6 ถึงจำนวนมาก มีขนาดยาวเท่ากัน รังไข่มี 1 ช่อง

การกระจายพันธุ์

พบได้ทั่วโลกทั้งในเขตอบอุ่นและเขตหนาว ในเขตร้อนมีจำนวนชนิดน้อย เป็นพืชอาหารผักหลายชนิด เช่น

  • สกุล Brassica เช่น ผักกาดเขียว Brassica juncea (L.) Czerniak. กะหล่ำดอก Brassica oleracea L.
  • สกุล Raphanus ได้แก่ หัวผักกาดขาว Raphanus sativus L.
  • สกุล Rorippa เป็นไม้ล้มลุก ได้แก่ ผักกาดน้ำเบงกอล Rorippa benghalensis (DC.) Hara ผักกาดน้ำสลัด Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek (Watercress)
กะหล่ำดอก
กะหล่ำดอก ดอกอยู่รวมกันเป็นช่ออัดตัวกันแน่น ในดอกเดียวกัน
ผักกาดเขียว
ผักกาดเขียว ลำต้นตั้งตรง ขอบใบเรียบหรือหยักเว้าแบบขนนก

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับการเกษตร เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : www.dnp.go.th
ภาพประกอบ : www.flickr.com

One Comment

Add a Comment