วงศ์ผักตบ วงศ์ของพืชผักตบ PONTEDERIACEAE

ลักษณะประจำวงศ์

วงศ์ผักตบ PONTEDERIACEAE วงศ์ของพืชผักตบ ผักตบชวา ผักตบไทย เป็นไม้ล้มลุก อายุปีเดียวหรือหลายปี ลำต้นจมในน้ำหรือลอยน้ำ มีเหง้าหรือไหลทอดเลื้อย มีรากฝอย ลำต้นสั้นหรือยาว เนื้อคล้ายฟองน้ำ มักหุ้มด้วยกาบใบลำต้นมี 2 แบบคือ ลำต้นที่ไม่สร้างช่อดอกกับลำต้นที่สร้างช่อดอก ใบเดี่ยวเรียงสลับระนาบเดียวหรือเรียงเป็นกระจุกแบบกุหลาบซ้อน มีกาบใบ ใบกลมหรือหัวลูกศร ดอกออกปลายยอด แบบช่อแยกคะแขนง ช่อสีลมหรือช่อกระจุก มีใบประดับรองรับช่อดอก 2 ใบ ใบหนึ่งคล้ายใบ อีกใบเป็นกาบหรือคล้ายใบทั้ง 2 ใบหรือคล้ายกาบทั้ง 2 ใบ ดอกสมบูรณ์ สมมาตรด้านข้างหรือค่อนสมมาตรตามรัศมี กลีบรวมขายกลีบดอกมี 6 กลีบเรียง 2 วงวงละ 3 กลีบเกสรเพศผู้มี 6 อัน ก้านชูอับเรณูเชื่อมติดกับวงกลีบรวม ก้านชูอับเรณูติดกับอับเรณูที่โคนหรือด้านหลังอับเรณู แตกตามยาวหรือมีรูเปิดที่ปลาย รังไข่เหนือวงกลีบมี 3 ช่องหรือลดรูปมีเพียงช่องเดียว ออวุลมีจำนวนมาก ก้านเกสรเพศเมียเรียวยาวมี 1 อัน ยอดเกสรเพศเมียมี 3 พู ผลแห้งแตกมี 3 ซีก มีเมล็ดจำนวนมาก 

การกระจายพันธุ์

วงศ์ของพืชชนิดนี้พบในเขตร้อน ทวีปอเมริกา แอฟริกาและเขตอบอุ่น ทั่วโลกมี 9 สกุล 33 ชนิด ประเทศไทยมี 2 สกุล 4 ชนิด ปลูกเป็นไม้ประดับในสวนหรือแหล่งน้ำ

  • สกุล Eichhornia เช่น ผักตบชวา Eichhornia crassipes (Mart.) Solms-Laub. เป็นวัชพืชในน้ำ กระจายไปทั่วโลก ดักจับตะกอนในน้ำ เป็นพืชอาหารสัตว์หรือนำมาตากแห้งทำเป็นวัสดุของใช้
  • สกุล Monochoria เช่น ผักตบไทย Monochoria  hastata (L.) Solms ผักเขียด Monochoria vaginalis (Burm.f.) C.Presl ex Kunth
ผักตบชวา
ผักตบชวา ลำต้นสั้นแตกใบเป็นกอลอยไปตามน้ำ มีไหล

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับการเกษตร เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : www.dnp.go.th
ภาพประกอบ : www.flickr.com

One Comment

Add a Comment