วงศ์พืช ไม้ดอกเขตร้อน วงศ์ธรรมรักษา HELICONIACEAE ลำต้นเหนือดิน

ลักษณะประจำวงศ์

วงศ์พืชธรรมรักษา HELICONIACEAE เป็นไม้ล้มลุก มีเง้าใต้ดิน ลำต้นเหนือดินสั้นหรือยาว หุ้มด้วยกาบใบคล้ายลำต้นเทียม ใบเลี้ยงสลับระนาบเดียว มีกาบใบ ไม่มีลิ้นใบที่ชัดเจน เส้นกลางใบหนา เส้นแขนงใบเรียงขนานกันตามความยาวของใบ แผ่ออกด้านข้างจดกันใกล้ขอบใบมีเส้นคะแนนใบย่อยตัดขวาง ดอกออกเป็นช่อมีก้านดอกโดดคล้ายช่อดอกแบบช่อกระจุกแยกแขนงออกที่ปลายยอด ดอกออกจากแกนกลางรองรับด้วยใบประดับสมมาตรด้านข้างกลีบรวมมี 6 กลีบเชื่อมติดกันเป็นหลอดที่โคน กลีบเลี้ยงและกลีบดอกด้านข้างเชื่อมติดกันเหนือหลอดนี้ ส่วนกลีบเลี้ยงอันกลางแยกเป็นอิสระเกสรเพศผู้ 6 อัน เกสรเพศผู้อันกลาง ด้านนอกคล้ายเกล็ดเป็นหมันติดที่ปลายของหลอด กลีบรวมตรงข้ามกลีบเลี้ยงกลีบกลาง เกสรเพศผู้ที่สมบูรณ์ 5 อัน ก้านชูอับเรณูเชื่อมกับวงกลีบรวม อับเรณูมี 2 พู รังไข่ใต้วงกลีบมี 3 ช่อง แต่ละช่องมี 1 ออวุล เกสรเพศเมียเรียว ยอดเกสรเพศเมียเป็นตุ่มมีต่อมน้ำต้อย ผลมีเนื้อเมล็ดเดียวแข็งคล้ายเป็น 3 ผลย่อย

ลักษณะเด่นของวงศ์

วงศ์ธรรมรักษา ลำต้นหุ้มด้วยกาบใบคล้ายลำต้นเทียมช่อดอกออกที่ปลายยอด มีใบประดับสีสดกลีบรวมเชื่อมติดกันที่โคนเป็นหลอด มี 1 กลีบ กลีบกลางแยกชัดเจนผลมีเนื้อเมล็ดเดียวแข็งคล้ายเป็น 3 ผลย่อย

การกระจายพันธุ์

เขตร้อนแถบทวีปอเมริกาและเมลานีเซีย มีสกุลเดียว 200 ชนิด นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ ไม้ตัดดอกเพื่อการค้า ประเทศไทยนำเข้ามาปลูกเป็นไม้ประดับ เช่น Heliconia bihai (L.) L. ธรรมรักษา Heliconia psittacorum L.f. และ Heliconia
rostrata Ruiz & Pav. เป็นวงศ์พืชเขตร้อน

ดอกก้ามกั้ง
ดอกก้ามกั้ง ไม้ล้มลุก ดอกช่อห้อยลง สีแดงสด แซมด้วยสีเหลืองตรงปลาย

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับการเกษตร เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : www.dnp.go.th
ภาพประกอบ : www.flickr.com

One Comment

Add a Comment