พุทรา

พุทรา

พุทราบริเวณลำต้นและกิ่งจะมีหนามแหลม

Add a Comment