วงศ์ลำพู SONNERATIACEAE ช่อดอกมักสั้น ออกที่ปลายกิ่ง

ลักษณะประจำวงศ์

ลักษณะวงศ์ลำพูเป็นไม้ต้นหรือไม้พุ่ม ใบเดี่ยว ออกตรงข้ามกันเป็นคู่ ช่อดอกมักสั้น ออกที่ปลายกิ่ง ดอกสมบูรณ์เพศหรือแยกเพศ กลีบเลี้ยง 4-8 กลีบ โคนกลีบเชื่อมติดกัน กลีบดอก จำนวนเท่ากลีบเลี้ยง หรือหายไป เกสรเพศผู้ตั้งแต่ 12 อันขึ้นไป ก้านชูอับเรณูยาว รังไข่ 1 อันอยู่เหนือฐานดอก มี 4-5 พู มีหลายช่องแต่ละช่องมีไข่อ่อนจำนวนมาก ผลสดหรือแห้งแตกมีเมล็ดมาก

การกระจายพันธุ์

วงศ์ของพืชชนิดนี้มี 2 สกุล คือ

พบในป่าฮาลา-บาลา 1 ชนิด คือ ลำพูป่าหรือลำแพน Duabanga grandiflora (Roxb. exDC.) Walp.

ลำพูป่า
ลำพูป่า เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง-ใหญ่ ลำต้นเปลาตรง

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับการเกษตร เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : www.waa.inter.nstda.or.th
ภาพประกอบ : www.flickr.com

One Comment

Add a Comment