วงศ์ลิ้นกวาง ANCISTROCLADACEAE ไม้เถาเลื้อย ปลายกิ่งเปลี่ยนเป็นมือเกาะแบบตะขอ

ลักษณะประจำวงศ์

ลักษณะวงศ์ลิ้นกวาง ANCISTROCLADACEAE เป็นไม้เถา หรือไม้พุ่มรอเลื้อย ปลายกิ่งเปลี่ยนเป็นมือเกาะแบบตะขอ ใช้เกี่ยวเพื่อพยุงลำต้น ใบเดี่ยว เรียงสลับหรือเวียนสลับ มักเรียงชิดกันที่ปลายกิ่ง ช่อดอกแบบแยกแขนง ออกตามง่ามใบและปลายกิ่ง ดอกสมบูรณ์เพศ กลีบเลี้ยงและกลีบดอกอย่างละ 5 กลีบ เกสรเพศผู้ 5-10 อัน รังไข่บางส่วนอยู่ในฐานดอก ส่วนที่เหลือเชื่อมกับกลีบเลี้ยง มี 1 ช่อง มีไข่อ่อน 4 หน่วย ผลแห้งไม่แตก มี 5 ปีก ซึ่งพัฒนามาจากกลีบเลี้ยง มักมี 1-3 เมล็ด

การกระจายพันธุ์

ในวงศ์นี้มี 1 สกุล คือ สกุลลิ้นกวาง (Ancistrocladus) พบในบริเวณทางศึกษาธรรมชาติ 1 ชนิด คือ

  • Ancistrocladus tectorius (Lour.) Merr.
ลิ้นกวาง
ลิ้นกวาง ไม้เถาเลื้อย ใบรูปรี ปลายแหลม

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับการเกษตร เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : www.waa.inter.nstda.or.th
ภาพประกอบ : www.flickr.com

One Comment

Add a Comment