วงศ์สนุ่น SALICACEAE และสกุลของสนุ่น

ลักษณะประจำวงศ์

วงศ์สนุ่น SALICACEAE ลักษณะวงศ์ไม้พุ่มหรือไม้ต้น หูใบเล็กหรือไม่มี ใบเดี่ยวติดเวียนสลับ ขอบใบจักซี่ฟัน ดอกออกเป็นช่อ ดอกแยกเพศ ดอกเพศผู้และดอกเพศเมียอยู่คนละต้นกัน ไม่มีกลีบเลี้ยง และกลีบดอก เกสรเพศผู้มี 2 อัน หรือมากกว่า รังไข่ติดเหนือวงกลีบ มี 1 ช่อง มีไข่อ่อนจำนวนมากติดที่ฐานรังไข่ ผลเป็นผลแห้งแตก เมล็ดมีขน

ลักษณะเด่นของวงศ์

วงศ์ของพืชชนิดนี้เป็นไม้ต้น เป็นพืชโตเร็ว ใบเดี่ยว ขอบใบจัก ดอกแยกเพศ ดอกเพศผู้และดอกเพศเมีย อยู่คนละต้นกัน ผลเป็นผลแห้งแตก เมล็ดมีขน

วงศ์ใกล้เคียง-ลักษณะที่แตกต่าง

  • Fagaceae – ผลมีกาบรูปถ้วยรองรับ

การกระจายพันธุ์

SALICACEAE พบในซีกโลกภาคเหนือ ส่วนในประเทศไทยมีเฉพาะสกุล Salix มี 2 ชนิด ไดแก่

  • หลิว Salix babylonica L. เป็นไม้นำเข้า มักปลูกเป็นแนวรั้วหรือกำแพง
  • สนุ่น Salix tetrasperma Roxb. มักพบตามริมธารน้ำ
ต้นหลิว
ต้นหลิว ไม้ต้นขนาดกลาง รือนยอดโปร่ง กิ่งก้านสีเขียวหรือน้ำตาลอ่อน ห้อยลู่ลง
สนุ่น
สนุ่น ดอกออกเป็นช่อสีขาวหรือเหลืองอ่อน ช่อดอกห้อยลงแบบช่อหางกระรอก

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับการเกษตร เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : www.dnp.go.th
ภาพประกอบ : www.flickr.com

One Comment

Add a Comment