วงศ์หญ้าน้ำค้าง DROSERACEAE เป็นพืชกินแมลง

ลักษณะประจำวงศ์

ลักษณะวงศ์เป็นไม้ล้มลุกอายุหนึ่งปี หรือหลายปี มีต่อมทั่วไป เป็นพืชกินแมลง ใบเดียวขอบเรียบขอบเรียงสลับหรือออกเป็นกระจุกติดพื้นดินผิวใบทั้ง 2 ด้าน มีต่อมเหนียวเพื่อดักจับแมลง ไม่มีหูใบดอกออกเป็นช่อกระจะหรือช่อแยกแขนง สมมาตรตามรัศมีสมบูรณ์เพศกลีบเลี้ยงมี 5 กลีบติดแน่นโคลนเชื่อมติดกันกลีบดอกมี 5 กลีบ แยกจากกันม้วนตามยาว เกสรเพศผู้มี 5 ถึง 20 อันเรียงเป็นวงก้านเกสรเพศผู้แยกจากกัน อับเรณูแตกตามยาวเกสรเพศเมียมี 1 อัน มี 3-5 คาร์เพล รังไข่ติดเนื้อวงครีมมี 1 ช่องมีหลายออวุลติดที่โคนของช่องรังไข่ ก้านเกสรเพศเมียมี 2-5 อัน ผลแก่แตกกลางพู เมล็ดมีจำนวนมาก 

ลักษณะเด่นของวงศ์

ใบออกเป็นกระจุกปิดพื้นดินผิวใบทั้ง 2 ด้าน ปกคลุมด้วยต่อมเหนียว มีก้านเพื่อดักจับแมลงกลีบดอก 5 กลีบ เกสรเพศผู้มี 5 หรือมากกว่า 

วงศ์ใกล้เคียง-ลักษณะที่แตกต่าง

  • Nepenthaceae  ใบมีกับดักแมลงที่ปลายผิวใบไม่มีต่อมเหนียวดอกแยกเพศก้านเกสรเพศผู้เชื่อมติดกันเป็นท่อ 

การกระจายพันธุ์

พบกระจายทั่วไปในที่ชื้นแฉะ ดินกรด ในประเทศไทยมี 1 สกุล 

  • สกุล Drosera เป็นพืชกินแมลงได้แก่ หญ้าน้ำค้าง Drosera indica L. จอกบ่วาย Drosera burmannii Vahl

หญ้าน้ำค้าง
หญ้าน้ำค้าง หยาดน้ำค้างมีต่อมหนวดจับ ที่ปลายของหนวดมีสารคัดหลั่งเหนียวปกคลุมแผ่นใบ

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับการเกษตร เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : www.dnp.go.th
ภาพประกอบ : www.flickr.com

One Comment

Add a Comment