วงศ์หญ้า GRAMINEAE (POACEAE) ลำต้นมีข้อและปล้องชัดเจน

ลักษณะประจำวงศ์

ไม้ล้มลุก มักมีเหง้า ลำต้นมีข้อและปล้องชัดเจน ภายในปล้องมักกลวง ใบเดี่ยว เรียงสลับ กาบใบมักยาวหุ้มปล้อง ปลายกาบมีลิ้นใบรูปต่างๆ เช่น เป็นแผ่นเรียบ หยักเป็นริ้ว หรือเป็นขน ช่อดอกแบบแยกแขนงออกที่ปลายยอดช่อแขนงหรือช่อย่อยหุ้มด้วยใบประดับ ลักษณะคล้ายเกล็ดขนาดเล็กเรียงซ้อนสลับกัน ดอกส่วนใหญ่สมบูรณ์เพศ หุ้มด้วยกาบบางๆ ขนาดเล็กเกสรเพศผู้มักมี 1-6 อัน มีน้อยที่มีเกสรเพศผู้มากรังไข่ 1 อัน อยู่เหนือฐานดอก มี 1 ช่อง มีไข่อ่อน 1 หน่วย ผลส่วนใหญ่เป็นผลแห้ง

การกระจายพันธุ์

พบหญ้า 5 วงศ์ย่อย 60 สกุล 100 ชนิด พบหญ้าส่วนใหญ่อยู่ในที่โล่ง ป่าสนและป่าเต็งรัง หญ้าที่พบมากที่สุดคือ

  • หญ้าสกุล Eragrostis Wolf 
  • หญ้า Digitaria Fabr. ex Hall.
หญ้าแฝก
หญ้าแฝก ขี้นเป็นกอ ใบแคบยาว

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับการเกษตร เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : www.waa.inter.nstda.or.th, www.ph02.tci-thaijo.org
ภาพประกอบ : www.flickr.com

One Comment

Add a Comment