วงศ์หน่อไม้ฝรั่งและพืชสกุลหน่อไม้ฝรั่ง ASPARAGACEAE

ลักษณะประจำวงศ์

ไม้ล้มลุก ลำต้นตั้งตรง ทอดเลื้อยหรือกึ่งไม้พุ่ม มีเหง้าเจริญด้านล่าง มีเกล็ดหุ้มยอดขนาดเล็ก รากรูปทรงกระบอกหรือรูปกระสวย มีรากแขนงด้านข้างคล้ายเป็นหัว ใบคล้ายเกล็ด รูปเข็มบางและแห้ง มีจะงอยที่โคนใบ ออกเดี่ยวๆ หรือเป็นกลุ่มรอบข้อของลำต้น เกล็ดใบเป็นเหลี่ยม กลม มีขนาดเล็ก มีหนามหรือไม่มีดอก ออกเป็นช่อแบบกระจุก ดอกสมบูรณ์เพศหรือแยกเพศ ดอกแยกเพศร่วมต้นหรือแยกเพศแยกต้น ช่อดอกห้อยลงหรือตั้งตรง กลีบรวม 6 กลีบ กลีบแยกหรือเชื่อมติดกัน มีน้ำต้อย อับเรณูรูปหัวสอนหันเข้าหาแกนดอก รังไข่เหนือวงกลีบมี 3 ช่อง แต่ละช่องมีออวุล 2-12 เม็ด ยอดเกสรเพศเมียแยกเป็น 3 แฉกสั้นๆ เป็นกระจุกหรือเป็นพู ผลมีเนื้อหลายเมล็ด 

ลักษณะเด่นของวงศ์

ชื่อวงศ์หน่อไม้ฝรั่ง ไม้ล้มลุกหรือกิ่งไม้พุ่ม ใบคล้ายเกล็ดมีขนาดเล็ก รูปเข็มบางและแห้ง มีจะงอยที่โคนใบ ออกเดี่ยวๆหรือเป็นกลุ่มรอบข้อ ช่อดอกแบบ กลีบรวม 6 กลีบ รังไข่เหนือวงกลีบมี 3 ช่อง ยอดเกสรเพศเมียเป็น 3 แฉก

การกระจายพันธุ์

แอฟริกา ยุโรป เอเชียและออสเตรเลีย ทั่วโลกมี 1 สกุล คือ สกุล Asparagus มีประมาณ 170 ถึง 300 ชนิด ประเทศไทยมี 3 ชนิด 

  • สกุล Asparagus ปลูกเป็นไม้ประดับสวน เช่น จั่นดิน Asparagus acerosus Roxb. ม้าสามต๋อน Asparagus filicinus Buch. Ham. หน่อไม้ฝรั่ง Asparagus officinalis L. สามสิบ Asparagus racemosus Willd.
หน่อไม้ฝรั่ง
หน่อไม้ฝรั่ง ไม้ล้มลุก ใบมีลักษณะฝอยเล็กๆ มีสีเขียว

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับการเกษตร เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : www.dnp.go.th
ภาพประกอบ : www.flickr.com

One Comment

Add a Comment