วงศ์หัวยาข้าวเย็น SMILACACEAE ไม้ล้มลุก ไม้เถาเลื้อย

ลักษณะประจำวงศ์

ลักษณะวงศ์หัวยาข้าวเย็นเป็นไม้ล้มลุก ส่วนใหญ่เป็นเถาเลื้อย มีเหง้าลำต้นมักมีหนาม มีน้อยที่เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก ใบเดี่ยว มักเรียงสลับ โคนก้านใบแผ่เป็นกาบ มักมีระยางค์เกี่ยวพันเกาะไม้อื่น 1 คู่ แผ่นใบมีเส้นใบหลัก 3-5 เส้น ช่อดอกแบบแยกแขนง ออกตามง่ามใบและปลายกิ่ง ช่อ แขนงหรือช่อย่อยมักเป็นแบบซี่ร่ม ดอกแยกเพศอยู่ต่างต้น มีน้อยที่สมบูรณ์เพศ กลีบรวม 6 กลีบ เรียงสองชั้นๆ ละ 3 กลีบ เกสรเพศผู้มักมี 6 อัน รังไข่ 1 อัน อยู่เหนือฐานดอก มักมี 3 ช่อง แต่ละช่องมีไข่อ่อน 1-2 หน่วย ผลสดมี1-3 เมล็ด

ลักษณะเด่นของวงศ์

วงศ์ของพืชชนิดนี้เป็นไม้เถา มีมือพันเป็นคู่ออกตามข้อ ใบเดี่ยวเรียงสลับ เรียงตรงข้ามหรือเป็นวงรอบ ก้านดอกย่อยมีเกล็ดเล็กๆ รองรับ

การกระจายพันธุ์

เขตร้อนและเขตอบอุ่น ทั่วโลกมี 3 สกุล 320 ชนิด ประเทศไทยมี 2 สกุล 27 ชนิด

  • สกลุ Smilax หลายชนิดเป็นพืชสมุนไพร เช่น หัวยาข้าวเย็น  Smilax micro-chaina T.Koyama เถายั้งดง Smilax lanceifolia Roxb. กำลังควายถึก Smilax perfoliata Lour. เขืองสยาม Smilax siamensis T.Koyama
  • สกุล Heterosmilax เช่น หัวข้าวเย็นเหนือ Heterosmilax pertenuis (T.Koyama) T.Koyama
หัวยาข้าวเย็น
หัวยาข้าวเย็น เป็นไม้เถาเลื้อย ปลายใบแหลมและบาง

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับการเกษตร เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : www.waa.inter.nstda.or.th, www.dnp.go.th
ภาพประกอบ : www.flickr.com

One Comment

Add a Comment