ต้นอาศัย วงศ์อาศัย IXONANTHACEAE ผลมีหลายแบบทั้งผลสดและผลแห้งแตก

ลักษณะประจำวงศ์

วงศ์อาศัย IXONANTHACEAE ลักษณะวงศ์เป็นไม้ต้นหรือไม้พุ่ม ใบเดี่ยว เรียงสลับ หรือเวียนสลับรอบกิ่ง ช่อดอกแบบกระจะ หรือแยกแขนง ออกตามง่ามใบและปลายกิ่ง ดอกสมบูรณ์เพศหรือแยกเพศกลีบเลี้ยง 4-5 กลีบ บางครั้งโคนกลีบเชื่อมติดกัน กลีบดอก 4-5 กลีบ เกสรเพศผู้ 5-10 หรือ 20 อัน ก้านชูอับเรณูยาวและมักคดไปมา รังไข่ 1 อัน อยู่เหนือฐานดอก ส่วนใหญ่มี 4-5 ช่อง บางครั้ง 2 ช่องแต่ละช่องมีไข่อ่อน 1-2 หน่วย ผลหลายแบบ เช่น ผลสดและผลแห้งแตก บางครั้งมีปีก มีเมล็ดตั้งแต่ 1 เมล็ดขึ้นไป 

วงศ์ของพืชชนิดนี้ได้แก่ ต้นอาศัย Ixonanthes icosandra Jack 

อาศัย
อาศัย ผลเป็นรูปกระสวย เมื่อแห้งผลจะแตก

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับการเกษตร เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : www.waa.inter.nstda.or.th
ภาพประกอบ : www.flickr.com

One Comment

Add a Comment