วงศ์เตยทะเล หรือ วงศ์ลำเจียก PANDANACEAE

ลักษณะประจำวงศ์

ลักษณะวงศ์เตยทะเลหรือวงศ์ลำเจียกเป็นไม้ต้น ไม้พุ่ม หรือไม้เถา มักมีรากค้ำยัน และแตกกิ่ง ลำต้นมีรอยเป็นวงซึ่งเกิดจาก กาบใบใบเดี่ยวเรียงสลับซ้อนกันเป็น 3 ระนาบ เวียนเป็นเกลียว กาบใบกว้างหุ้มลำ ช่อดอก แบบแยกแขนง มีกาบหุ้มช่อดอกและช่อแขนง ออกตามง่ามใบและที่ปลายกิ่ง ช่อดอกเพศ ผู้และช่อดอกเพศเมียอยู่ต่างต้น ดอกมัก เรียงชิดกันเป็นแท่งบนช่อย่อยหรือช่อแขนง ไม่มีกลีบเลี้ยงและกลีบดอก ดอกเพศผู้มี เกสรเพศผู้จำนวนมาก ดอกเพศเมียมีรังไข่ จำนวนมากเชื่อมติดกัน อยู่เหนือฐานดอก รังไข่แต่ละอันมีตั้งแต่ 1 ช่องขึ้นไป มีจำนวน ไข่อ่อนไม่แน่นอน ผลออกรวมกันเป็นกลุ่ม ผนังผลเบียดชิดกัน

ลักษณะเด่นของวงศ์

ลำต้นมีรอยแผลใบหลุดร่วง เรียงเป็นแถวหนา มีรากค้ำ ใบรูปแถบ ถึงรูปใบดาบ ขอบใบและเส้นใบด้านล่างมีหนาม เรียงเวียนเป็น 3 ระนาบ ใบเมื่อตัดขวาง มีรอยพับคล้ายอักษรเอ็ม (M)

การกระจายพันธุ์

เขตร้อน ทั่วโลกมี 3 สกุล 900 ชนิด ประเทศไทยมี 2 สกุล 20 ชนิด ได้แก่

  • สกุล Freycinetia  เช่น เตยย่าน้อย Freycinetia angustifolia Blume
  • สกุล Pandanus เช่น การะเกด Pandanus tectorius Blume เตยหอม Pandanus amaryllifolius Roxb. เตยหิน Pandanus fibrosus Gagnep ex Martelli เกี๋ยงป่า Pandanus furcatus Roxb.
เตยทะเล
เตยทะเล ลำต้นเป็นกอ ใบสีเขียว ขอบใบมีหนามแหลม

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับการเกษตร เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : www.waa.inter.nstda.or.th, www.th.wikipedia.org
ภาพประกอบ : www.flickr.com

One Comment

Add a Comment