วงศ์และสกุลกระโถนฤาษี RAFFLESIACEAE

ลักษณะประจำวงศ์

วงศ์กระโถนฤาษี ลักษณะวงศ์เป็นพืชเบียน ล้มลุก อวบน้ำ ไร้สีเขียว สังเคราะห์แสง เกาะเบียนอาหารจากราก หรือลำต้นพืชอื่น โดยเชื่อมเนื้อเยื่อเข้ากับพืช ที่ถูกเบียนนั้น ใบลดรูปเป็นเกล็ดหรือไร้ใบ ดอกแยกเพศ เมื่อดอกบานมีกลิ่นเหม็น กลีบรวม 4-5 กลีบ หรือมากกว่า โคนกลีบ เชื่อมติดกันเป็น รูปถ้วยหรือรูประฆัง ดอกเพศผู้มีเกสรเพศผู้มาก ก้านชูอับเรณู เชื่อมติดกันเป็นแท่งปลายบานเป็นแผ่น มีอับเรณูติดอยู่ใต้แผ่นนั้น ดอกเพศเมีย มีรังไข่ 1 อัน มักอยู่ในฐานดอก มีน้อยที่รังไข่ อยู่เหนือฐานดอก ช่องในรังไข่แบ่งไม่ชัดเจน มีไข่อ่อนจำนวนมาก ก้านชูเกสรเพศเมีย เป็นแท่ง ปลายแบนเป็นแผ่นคล้ายก้านชูอับเรณู ผลสดมีเมล็ดมาก

ลักษณะเด่นของวงศ์

พืชเบียน ไม่มีคลอโรฟิลล์ ดอกออกเดี่ยวๆ งอกขึ้นมาจากหัวใต้ดิน 

การกระจายพันธุ์

พบในป่าเขตร้อน ในป่าดิบสูง ในประเทศไทยมี 4 สกุล เช่น 

  • สกุล Sapria ได้แก่ กระโถนฤๅษี Sapria himalayana Griff. กระโถนนางสีดา Sapria poilanei Gagnep.
  • สกลุ Rafflesia ได้แก่  บัวผุด Rafflesia kerrii Meijer
  • สกุล Mitrastemma ได้แก่ Mitrastemma yamamotoi Makino พบบนภูกระดึง จังหวัดเลย
  • สกุล Rhizanthes  ได้แก่ บัวครั่ง Rhizanthes zippelii (Blume) Spach ดอกแมงกระพรุน Rhizanthes infanticida Banziger & B. Hansen
บัวผุด
บัวผุด ดอกจะมีแผ่นแบนคล้ายจาน ด้านบนมีปุ่มคล้ายหนามแหลม

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับการเกษตร เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : www.waa.inter.nstda.or.th, www.dnp.go.th
ภาพประกอบ : www.flickr.com

One Comment

Add a Comment