วงศ์และสกุลของอัสดง SAXIFRAGACEAE

ลักษณะประจำวงศ์

วงศ์อัสดง SAXIFRAGACEAE ลักษณะวงศ์เป็นไม้ล้มลุก ไม่มีหูใบ ใบ เดี่ยว หรือใบประกอบ ติดเวียนสลับ ขอบใบจักฟันเลื่อย หรอซื ฟ่ี นั ดอก สมบูรณ์เพศ สมมาตรตามรัศมีกลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีอย่างละ 5- 10 กลีบ ติดอยู่ที่ขอบฐานรองดอก เกสรเพศผู้มี 5-10 อัน เกสรเพศเมียมี 2 อัน มีจานฐานดอก รังไข่ติดกึ่งใต้วงกลีบ ก้านเกสรเพศเมียมี 2-5 อัน ผล แห้งแตกมีหลายเมล็ด

ลักษณะเด่นของวงศ์

ไม้ล้มลุก ขอบใบจัก เกสรเพศเมียมี 2 อัน รังไข่ติดกึ่งใต้วงกลีบ ผลแห้งแตก มีหลายเมล็ด

วงศ์ใกล้เคียง-ลักษณะที่แตกต่าง

  • Cunoniaceae – มีหูใบ ใบติดตรงข้าม
  • Rosaceae – มีหูใบ รังไข่ติดเหนือวงกลีบ

การกระจายพันธุ์

ทั่วไป ในประเทศไทยมี 3 สกุล เช่น

  • สกุล Saxifraga ไม้พุ่ม ดอกสีขาว มีจุดสีเขียวปนเหลือง หรือสีม่วง พบในป่า ดิบเขาและป่ากึ่งอัลไพน์ตามเขาหินปูนปนอยู่กับพวกมอสส
  • สกุล Astibile ไม้ล้มลุก ใบประกอบ ขอบใบจักฟันเลื่อย มีเกสรเพศเมียแยก
ต้นอัสดง
ต้นอัสดง ไม้ล้มลุก ใบเดี่ยว ขอบใบจักฟันเลื่อย

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับการเกษตร เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : www.dnp.go.th
ภาพประกอบ : FB ไม้ดอกออนไลน์

One Comment

Add a Comment