วงศ์และสกุลของอัสดง SAXIFRAGACEAE

ต้นอัสดง

ต้นอัสดง

ต้นอัสดง ไม้ล้มลุก ใบเดี่ยว ขอบใบจักฟันเลื่อย

ดอกสีชมพู มีจำนวนมาก

คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

Add a Comment