วงศ์โกงกาง RHIZOPHORACEAE ส่วนใหญ่เป็นไม้ในป่าชายเลน

ลักษณะประจำวงศ์

วงศ์โกงกาง ลักษณะวงศ์เป็นไม้ต้นหรือไม้พุ่ม ใบเดี่ยวออกตรงข้ามกัน เป็นคู่มีน้อยมากที่เรียงสลับช่อดอกแบบกระจะ กระจุกหรือแยกแขนงบางครั้งดอกออกเป็นกลุ่ม หรือออกเดี่ยวส่วนมากออกตามง่ามใบ ดอกส่วนใหญ่สมบูรณ์เพศ มีน้อยมากที่แยกเพศ กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันเป็นรูปถ้วย หรือรูประฆัง ปลายแยก 3-16 แฉก กลีบดอกมีจำนวนเท่า กับกลีบเลี้ยงเกสรเพศผู้จำนวน 2-3 เท่าของ กลีบเลี้ยงหรือกลีบดอกรังไข่ส่วนใหญ่อยู่ใน ฐานดอก มีน้อยมาที่อยู่เหนือฐานดอกหรือ จมอยู่ในฐานดอกบางส่วน มี 2-12 ช่อง บางครั้งมี 1 ช่อง แต่ละช่องมีไข่อ่อนตั้งแต่ 1 หน่วยขึ้นไป ผลส่วนใหญ่เป็นผลสดและผล แห้งไม่แตกและมักมีกลีบเลี้ยงประดับปลายผล มีน้อยมากที่ผลแห้งแตกหรือผลมีปีกเมล็ดบางครั้งมีเยื่อหุ้ม

การกระจายพันธุ์

เป็นวงศ์ของพืชมีดอกเขตร้อน ส่วนใหญ่เป็นไม้ในป่าชายเลน พบทั้งสิ้น 149 สปีชีส์ มี 16 สกุล มักเป็นพืชพื้นเมืองในโลกเก่า ส่วนใหญ่เป็นพืชมีเนื้อไม้ มีดอก และมีกลีบดอก 5 กลีบ ปัจจุบันอยู่ในอันดับ Malpighiales แต่ใน Cronquist systemจะอยู่ในอันดับ Rhizophorales.

โกงกาง
โกงกางใบใหญ่ ต้นมีรากเสริมออกมาเหนือโคนต้น

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับการเกษตร เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : www.waa.inter.nstda.or.th, www.th.wikipedia.org
ภาพประกอบ : www.flickr.com

One Comment

Add a Comment