วงศ์โป๊ยกั๊ก ILLICIACEAE ไม้ต้นมีกลิ่นหอม

ลักษณะประจำวงศ์

ไม้พุ่มหรือไม้ต้น มีกลิ่นหอม ไม่มี ใบเดี่ยวออกเรียงสลับ มักอยู่เป็นกระจุกเหมือนกับออกรอบข้อ ขอบเรียบ ดอกขนาดเล็ก ออกเดี่ยวหรือออกเป็นช่อมี 2-3 ดอก ตามง่ามใบ สมมาตรตามรัศมี สมบูรณ์เพศ มีฐานดอกนูนหรือเป็นรูปกรวย กลีบรวมเรียงเป็นหลายชั้นไม่แยกเป็นวงกลีบเลี้ยงหรือกลีบดอก แต่วงนอกสุดเป็นคล้ายกลีบเลี้ยงและวงถัดเข้ามาเป็นคล้ายกลีบดอก มีสีเขียว ครีม เหลือง ถึงแดงซ้อนทับกัน เกสรเพศผู้มีจำนวนมาก เรียงเวียนบนฐาน ก้านเกสรเห็นชัดหนาและสั้น อับเรณูมีแกนอับเรณูใหญ่แตกตามยาว เกสรเพศเมียเป็นคาร์เพลแยกเรียงเป็น 1 วง รังไข่ติดเหนือวงกลีบมี 1 ช่อง 1 ออวุล ก้านเกสรเพศเมียมี 1 อัน ผลกลุ่มแต่ละผลเรียงเป็นแนวรัศมีแต่ละผลย่อยมี 1 เมล็ด แตกด้านในมาเล่นแบนเป็นมัน มีเอนโดสเปิร์มชัด มีน้ำมัน

ลักษณะเด่นของวงศ์

ไม้พุ่มหรือไม้ต้นมีกลิ่นหอมใบเดียวหนามันคล้ายหนังขอบเรียบ ดอกมีกลีบรวมจำนวนมากเรียงเวียนอยู่บนฐานดอกสั้น เกสรเพศผู้นะไม่แยกเป็นก้านเกสรและอับเรณูชัด คาร์เพลแยก แต่ละคาร์เพลมี 1 ออวุล ยอดเกสรเพศเมียเป็นครีบผลคล้ายดาว

วงศ์ใกล้เคียง-ลักษณะที่แตกต่าง

  • Magnoliaceae มีหูใบใหญ่ ดอกขนาดใหญ่ เกสรเพศผู้และคาร์เพลเรียงเวียนสลับบนฐานดอก

การกระจายพันธุ์

พบทั่วไปในเขตร้อนและเขตอบอุ่นบนเขาสูง ในประเทศไทยมี 1 สกุล

  • สกุล Illicium มี 3 ชนิด คือ โป๊ยกั๊ก Illicium verum Hook.f. ใช้ปรุงแต่งกลิ่นอาหาร โป๊ยกั๊กป่า Illicium tenuifolium (Ridl.) A.C. Sm. ดอกกั๋ก Illicium anisatum L.
โป๊ยกั๊ก
โป๊ยกั๊ก ผลเป็นรูปดาวมี 8 พู ผลดิบสีเขียว

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับการเกษตร เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : www.dnp.go.th
ภาพประกอบ : www.flickr.com

One Comment

Add a Comment