วงศ์โพกริ่ง HERNANDIACEAE ไม้ต้นขึ้นอยู่ในป่าดิบที่ต่ำ

ลักษณะประจำวงศ์

วงศ์โพกริ่ง HERNANDIACEAE ลักษณะวงศ์เป็นไม้ต้น ใบเดี่ยวไม่มีหูใบ ดอกสมบูรณ์เพศ กลีบรวมแยกเป็นพูที่ปลายโคนก้าน เกสรเพศผู้มีต่อม อับเรณูเปิดโดยมีลิ้น 2 ลิ้น รังไข่ ติดใต้วงกลีบมี 1 ช่อง แต่ละช่อง มีไข่ออ่น 1 หน่วย ห้อยลง ผลมีปีกหรือล้อมรอบด้วยวงกลีบประดับมี 1 เมล็ด

ลักษณะเด่นของวงศ์

วงศ์โพกริ่ง HERNANDIACEAE วงศ์ของพืชเป็นไม้ต้น กลีบรวมแยกเป็นพูที่ปลาย โคนก้านเกสรเพศผู้มีต่อมอับเรณูเปิดโดยมีลิ้น 2 ลิ้น ผลล้อมรอบด้วยวงกลีบประดับ

วงศ์ใกล้เคียง-ลักษณะที่แตกต่าง

  • Lauraceae – พบน้อยที่รังไข่ติดใต้วงกลีบ ผลไม่มีปีกหรือล้อมรอบด้วยวงกลีบประดับ

การกระจายพันธุ์

ในเขตร้อน ในประเทศไทยมี 3 สกุล เช่น

  • สกุล Hernandia ไม้ต้น ขึ้นอยู่ในป่าดิบที่ต่ำ เช่น โพกริ่ง Hernandia nymphaeifolia (C. Presl.) Kubitzki พบทั่วไปตามชายหาด วงกลีบประดับมีเนื้อ เป็นอาหารของค้างคาว และเป็นส่วนช่วยพยุงให้ลอยน้ำ
โพกริ่ง
โพกริ่ง ไม้ยืนต้นขนาดกลาง ใบรูปไข่กว้าง ปลายแหลม

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับการเกษตร เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : www.dnp.go.th
ภาพประกอบ : www.flickr.com

One Comment

Add a Comment