วงศ์โพกริ่ง HERNANDIACEAE ไม้ต้นขึ้นอยู่ในป่าดิบที่ต่ำ

โพกริ่ง

โพกริ่ง

โพกริ่ง ไม้ยืนต้นขนาดกลาง ใบรูปไข่กว้าง ปลายแหลม

ผลกลม มีเมล็ดกลม เนื้อนุ่ม

คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

Add a Comment