สร้อยสุวรรณา ดอกสีเหลือง เป็นพืชกินแมลง

สร้อยสุวรรณา

ชื่ออื่นๆ : เหลืองพิศมร (กรุงเทพฯ) หญ้าสีทอง (เลย) สาหร่ายดอกเหลือง (ภาคกลาง) สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระราชทานนามว่า “สร้อยสุวรรณา”

ต้นกำเนิด : พบในอินเดีย เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และอินโดนีเซีย ในประเทศไทยพบตามพื้นที่โล่งและชุ่มชื้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ชื่อสามัญ :

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Utricularia bifida L.

ชื่อพ้อง :  U. alata Benj., U. brevicaulis Benj., U. humilis Vahl, U. recurva Lour., U. wallichiana Benj., Nelipus bifida

ชื่อวงศ์ : LENTIBULARIACEAE

ลักษณะของสร้อยสุวรรณา

ต้น  พืชล้มลุก อายุฤดูเดียว สูง 10-30 เซนติเมตร เป็นพืชกินแมลง ลำต้นเล็กมากอยู่ใต้ดิน ไม่มีใบหรือรากที่แท้จริง รากเป็นรากเทียม แตกแขนงมาก ยาว 2-3 มิลลิเมตร มีไหลยาว 2-3 เซนติเมตร กว้าง 0.1 มม. ปล้องยาว 4-5 มม.

ใบ  ใบเดี่ยว รูปแถบ ออกตามข้อของไหล แบบเรียงเวียนรอบโคนต้น กว้าง 1-2 มม. ยาวได้ถึง 2 ซม. ปลายมน โคนสอบแคบ ตามใบจะมีถุงดักแมลง เป็นถุงกลมขนาดเล็กมาก เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.5 มม. ที่ปากถุงมีหนวด 2 เส้น ยาวแข็ง โค้ง

ต้นสร้อยสุวรรณา
ต้นสร้อยสุวรรณา พืชล้มลุก ใบออกตามข้อของไหล

ดอก  ดอกช่อกระจะ ก้านตั้งตรง แทงออกจากดิน กลีบดอกสีเหลืองสด เส้นผ่านศูนย์กลาง 6-10 มม. ดอกเรียงอยู่บนก้าน แบบสลับ ยาว 3-20 เซนติเมตร ก้านช่อดอกกลมเกลี้ยง ใบประดับรูปไข่ ยาว 1-3 มม. ปลายมน หรือแหลม ที่โคนมีเส้นตามยาว 1-5 เส้น ใบประดับย่อยรูปลิ่ม ปลายแหลม สั้นกว่าใบประดับมาก แต่ละช่อมีดอก 3-10 ดอก ระยะที่ดอกบาน ก้านดอกจะกางออกตั้งฉากกับแกนช่อดอก เมื่อเป็นผลก้านยาว 2-5 มม. งอ และมีปีก 2 ข้าง กลีบเลี้ยงมี 2 กลีบ สีน้ำตาลอ่อน รูปไข่กว้าง ยาว 2.5-7 มม. กลีบบนใหญ่กว่ากลีบล่าง ปลายกลีบมน กลีบล่างปลายหยักเว้าตื้นๆ หรือกลม กลีบดอกรูปปากเปิด ยาว 0.6-1 เซนติเมตร โคนดอกเชื่อมติดกันและยื่นยาวเป็นจงอยแหลมตรงที่ด้านล่าง ส่วนปลายแยกเป็น 2 ปาก ดูคล้ายถ้วยเล็กๆ กลีบด้านบนยาวเป็นสองเท่าของกลีบอื่น ปากบนตรงที่ต่ำกว่าจุดกึ่งกลางเล็กน้อยจะมีรอยคอด ส่วนบนของรอยคอดรูปสามเหลี่ยมแกมรูปไข่กว้าง ปากล่างตรงปากแตรรูปคล้ายหมวกค่อนข้างกลม ที่โคนมีรอยนูน ส่วนล่างที่ยื่นยาวลงไปเป็นจงอยคล้ายรูปลิ่ม โค้งเล็กน้อย เกสรเพศผู้มี 2 อัน ก้านชูอับเรณูยาวประมาณ 1 มม. ตรงอับเรณูมี 2 ช่อง แยกกัน รังไข่อยู่เหนือวงกลีบ รูปไข่ ค่อนข้างแบน มี 1 ห้อง

ดอกสร้อยสุวรรณา
ดอกสร้อยสุวรรณา กลีบดอกสีเหลืองสด

ผล  ผลแบบผลแห้งแตก รูปหัวใจ ขนาดเล็ก  แบน ยาว 2.5-3 มม. เปลือกผลบาง เมื่อแก่แตกตามแนวบนและล่าง

เมล็ด รูปไข่กลับ เบี้ยว ยาว 0.4-0.5 มม. ปลายตัด ชอบขึ้นตามดิน หรือลานหินที่ชื้น ที่มีน้ำขัง และตามท้องนาทั่วไป ออกดอกและติดผลราวเดือนตุลาคมถึงธันวาคม

การขยายพันธุ์ของสร้อยสุวรรณา

การเพาะเมล็ด

ธาตุอาหารหลักที่สร้อยสุวรรณาต้องการ

ประโยชน์ของสร้อยสุวรรณา

  • ปลูกเป็นไม้ประดับ
  • ใช้ในการกำจัดแมลงศัตรูพืช ในต่างประเทศปลูกกำจัดแมลงศัตรูพืชของกล้วยไม้
  • พืชหายาก

สรรพคุณของสร้อยสุวรรณา

  • ตำรายาไทย ทั้งต้น แก้ไข้ แก้บวม แก้ผดผื่นคัน แก้โรคทางเดินปัสสาวะ
  • ตำรายาพื้นบ้านอีสาน ใช้ ทั้งต้น ต้มแล้วคั้นดื่มเพื่อบำรุงเลือด

คุณค่าทางโภชนาการของสร้อยสุวรรณา

การแปรรูปสร้อยสุวรรณา

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับการเกษตร เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ :  ฐานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ภาพประกอบ :  www.flickr.com

One Comment

Add a Comment