สายหยุด ดอกสีเขียวอมเหลือง มีกลิ่นหอมแรงโดยเฉพาะตอนเช้า

สายหยุด

ชื่ออื่นๆ : สายหยุด หรือ สาวหยุด หรือ กาลัด 

ต้นกำเนิด :

ชื่อสามัญ : สายหยุด

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Desmos chinensis Lour.

ชื่อวงศ์ : ANNONACEAE

ลักษณะของสายหยุด

ต้น สายหยุดเป็นไม้เถาเลื้อยกึ่งไม้ยืนต้น มีเถาใหญ่แข็งแรงสามารถเกาะเลื้อยพันต้นไม้ หรือกิ่งอื่น ๆ
ไปได้ไกล และมักจะแตกกิ่งก้านสาขามากในบริเวณยอด และจะแผ่กิ่งก้านสาขาออกไปเป็นบริเวณ
กว้าง กิ่งอ่อนจะมีสีน้ำตาลและมีขนอ่อน ๆ ขึ้นปกคลุมโดยทั่วไป ส่วนกิ่งแก่นั้นจะมีสีดำเป็นมัน ไม่มีขน

ใบ ใบจะออกสลับกันตามข้อต้น ใบจะเป็นใบเดี่ยว รูปขอบขนานแกมรูปหอก ปลายใบแหลมเป็ฯติ่งสั้น
โคนใบมนหรือเว้าเล็กน้อย ใบด้านบนเรียบ ส่วนด้านล่างจะมีขน ขอบใบเรียบ ไม่มีจัก ใบสีเขียวเข้ม

ดอก สายหยุดจะออกดอกเป็นดอกเดี่ยว ออกแบบตามขอต้นโคนก้านใบ และที่ตาซึ่งติดกับลำต้นลักษณะของ
ดอกเมื่อยังตูมอยู่จะเป็นสีเขียว และเมื่อบานจึงจะเป็นสีเหลือง ดอกจะห้อยลง ดอกมีขนาดเล็ก มีกลีบดอก
5-6 กลีบ แบ่งเป็ฯ 2 ชั้น ๆ ละ 3 กลีบ และมีกลีบเลี้ยง 3 กลีบ กลีบดอกจะบิดงอเช่นเดียวกันกับดอกกระ
ดังงาไทย มีทั้งเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียจำนวนมากอยู่ภายในดอก ดอกจะมีกลิ่นหอมจัดในตอนเช้าตรู่
พอสายกลิ่นก็จะค่อย ๆ ลดความหอมลง และจะหมดกลิ่นหอมลงเมื่อใกล้เวลาเที่ยงวัน

ดอกสายหยุด
ดอกสีเขียวอมเหลือง ดอกเมื่อแก่จัดจะกลายเป็นสีเหลือง

การขยายพันธุ์ของสายหยุด

ใช้เมล็ด/การขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด และการตอนกิ่ง แต่จะนิยมการเพาะเมล็ดมากกว่าการตอนกิ่ง เนื่อง
จากสายหยุดเป็นพันธุ์ไม้ที่ตอนกิ่งงอกรากยากมาก และกิ่งตอนจะมีเปอร์เซ็นการตายสูงกว่าต้นที่ได้
จากการเพาะเมล็ด

ธาตุอาหารหลักที่สายหยุดต้องการ

ประโยชน์ของสายหยุด

สรรพคุณทางยาของสายหยุด

คุณค่าทางโภชนาการของสายหยุด

การแปรรูปของสายหยุด

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=12094&SystemType=BEDO

Add a Comment