สารภีทะเล ปลูกเป็นไม้ประดับให้ร่มเงา ดอกและเมล็ดใช้ปรุงเป็นยา

สารภีทะเล

ชื่ออื่นๆ : กระทึง กากระทึง กากะทึง (ภาคกลาง) ทิง (กระบี่) เนาวกาน (น่าน) สารภีทะเล (ประจวบคีรีขันธ์) สารภีแนน (ภาคเหนือ)

ต้นกำเนิด :

ชื่อสามัญ : Alexandrian laurel

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Calophyllum inophyllum L.

ชื่อวงศ์ : GUTTIFERAE

ลักษณะของสารภีทะเล

ไม้ยืนต้นสูง 5-12 เมตร เรือนยอดเป็นพู่มทึบ เปลือกสีน้ำตาลอมเทาใบเดี่ยว ออกตรงกันข้ามสลับกัน แผ่นใบรูปไข่กลับกว้าง 4.5-8 เซนติเมตร ยาว 8-15 เซนติเมตร ปลายมนหรือเว้าเล็กน้อย โคนสอบ เส้นใบชิดขนานกัน ดอกสีขาว กลิ่นหอมออกเป็นช่อตามง่าม ใบใกล้ปลายกิ่ง ผลกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 2-2.5

สารภีทะเล
ไม้ต้นสูง ช่อกระจุกแยกแขนงสั้นดอกย่อยสีขาว

การขยายพันธุ์ของสารภีทะเล

-/โดยเมล็ด

ธาตุอาหารหลักที่สารภีทะเลต้องการ

ประโยชน์ของสารภีทะเล

นิยมปลูกเป็นไม้ประดับให้ร่มเงา ไม้ใช้ก่อสร้าง ปลูกเป็นไม้ประดับ

สรรพคุณทางยาของสารภีทะเล

ดอก: ปรุงเป็นยาหอมบำรุงหัวใจ ดอกปรุงเป็นยาหอมบำรุงหัวใจ น้ำมันสกัดจากเมล็ด ใช้ทาแก้ปวดข้อ ทำเครื่องสำอาง
เมล็ด:  มัน เรียกว่า Tamanu oil ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสบู่ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม และเป็นสมุนไพรทาแก้ปวดข้อ

คุณค่าทางโภชนาการของสารภีทะเล

การแปรรูปของสารภีทะเล

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=9766&SystemType=BEDO

กระทิง


https://www.flickr.com

Add a Comment