สิงโตหนวดเหลือง กล้วยไม้อิงอาศัย กลีบเลี้ยงและกลีบดอก สีเหลืองอ่อน

สิงโตหนวดเหลือง

ชื่ออื่นๆ : สิงโตหนวดยาว

ต้นกำเนิด : พบตามป่าดิบทางภาคเหนือตอนล่าง และภาคใต้

ชื่อสามัญ : สิงโตหนวดเหลือง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bulbophyllum vaginatum

ชื่อวงศ์ : ORCHIDACEAE

ลักษณะของสิงโตหนวดเหลือง

ลักษณะ กล้วยไม้อิงอาศัย สูง 5-6 ซม. ลำลูกกล้วยรูปไข่ สีเขียว มี 1 ใบ ที่ปลายลำ ใบ รูปขอบขนาน กว้าง 2-2.5 ซม. ยาว 4-6 ซม. หนา ช่อดอกยาว 5-8 ซม. ดอกย่อยออกที่ปลายก้าน จำนวน 10-18 ดอกต่อช่อ ดอก บานเต็มที่ กว้าง 1 ซม. ยาว 5-6 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอก สีเหลืองอ่อน กลีบปากสีเหลืองสด  ออกดอก ช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม

สิงโตหนวดเหลือง
สิงโตหนวดเหลือง ดอกสีเหลืองอ่อน กลีบปากสีเหลืองสด

การขยายพันธุ์ของสิงโตหนวดเหลือง

ใช้ส่วนอื่นๆ โดยวิธีตัดแยก, การเพาะเนื้อเยื่อ

ธาตุอาหารหลักที่สิงโตหนวดเหลืองต้องการ

ประโยชน์ของสิงโตหนวดเหลือง

นิยมปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ เป็นไม้กระถางแขวนประดับสวน หรือมุมบ้าน

สรรพคุณทางยาของสิงโตหนวดเหลือง

คุณค่าทางโภชนาการของสิงโตหนวดเหลือง

การแปรรูปของสิงโตหนวดเหลือง

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=11315&SystemType=BEDO
https://www.flickr.com

Add a Comment