สีจากต้นกล้วย สีย้อมธรรมชาติของต้นกล้วย

กล้วย

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Musa sapientum L.

ชื่อสามัญ : Banana, Cultivated banana

ชื่อวงศ์ : MUSACEAE

ไม้ล้มลุกมีลำต้นใต้ดิน ลำต้นเหนือดินเกิดจากกาบใบหุ้มซ้อนกัน ใบเดี่ยวเรียงสลับซ้อนกันรอบต้น ที่ปลายยอดรูปขอบขนาน มีสีเขียว ผิวใบเรียบมัน ท้องใบสีอ่อนกว่า ดอกช่อ เรียกว่า หัวปลี ออกที่ปลายยอด กาบหุ้มช่อสีแดงปนม่วง รูปกลมรี กลีบดอกสีขาว บางผลเป็นผลสดสีเขียว แต่พอแก่จะเป็นสีเหลือง แต่ละต้นจะมีผลเพียงครั้งเดียว

ต้นกล้วย
ต้นกล้วย ลำต้นกลม มีสีน้ำตาลปนเขียว

ส่วนที่ใช้

เหง้า

สีที่ได้

สีชมพูอ่อน สีเทา

เทคนิคการย้อมสี

การสกัดสีจากต้นกล้วยจะใช้ส่วนที่เป็นกาบหุ้มลำต้น นำมาหั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ ต้มสกัดสีกับน้ำ นาน 1 ชั่วโมง โดยใช้อัตราส่วน อัตราส่วน 1:2 เมื่อครบ 1 ชั่วโมง กรองใช้เฉพาะน้ำย้อมเส้นใยด้วยกรรมวิธีย้อมร้อน จากนั้นนำเส้นใยที่ผ่านการย้อมมาแช่ในสารละลายช่วยติดสีสารส้ม จะได้เส้นใยสีชมพูอ่อน และเมื่อนำไปแช่ในน้ำโคลน จะได้เส้นใยสีเทา

สีต้นกล้วย
สีจากต้นกล้วย น้ำสีชมพูอ่อน

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : 
www.esanpedia.oar.ubu.ac.th
www.u2t.bru.ac.th

 

Add a Comment