หญ้ากุศลา ชอบอยู่สภาพดินชื้นแฉะและน้ำขัง

หญ้ากุศลา

ชื่ออื่นๆ :

ต้นกำเนิด :

ชื่อสามัญ : หญ้ากุศลา

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Panicum cambogiense Balansa

ชื่อวงศ์ : –

ลักษณะของหญ้ากุศลา

อายุปีเดียว ลำต้นสูง 50-100 ซ.ม. กาบใบมีขนแข็ง ใบเรียบไม่มีขน ดอกเป็นช่อแผ่กว้าง ดอกสีม่วงอมแดง ออกดอกในช่วงกันยายน-ตุลาคม

หญ้ากุศลา
หญ้ากุศลา มีขนยาวตามใบและลำต้น

การขยายพันธุ์ของหญ้ากุศลา

ใช้เมล็ด  ชอบขึ้นในสภาพไร่ เมล็ดไม่สามารถงอกใต้น้ำได้ ชอบอยู่สภาพดินชื้นแฉะและน้ำขัง

ธาตุอาหารหลักที่หญ้ากุศลาต้องการ

ประโยชน์ของหญ้ากุศลา

พืชสำหรับเป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง เช่น โค กระบือ

สรรพคุณทางยาของหญ้ากุศลา

คุณค่าทางโภชนาการของหญ้ากุศลา

การแปรรูปของหญ้ากุศลา

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=10586&SystemType=BEDO
https://www.flickr.com/

Add a Comment