หญ้าไผ่ เป็นแหล่งอาหารสัตว์ เช่น โค กระบือ

หญ้าไผ่

ชื่ออื่นๆ : หญ้าใบไผ่

ต้นกำเนิด :

ชื่อสามัญ : หญ้าใบไผ่

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pogonatherum paniceum (Lamk.) Hack.

ชื่อวงศ์ : Poaceae

ลักษณะของหญ้าไผ่

หญ้าขนาดเล็ก สูง 20-50 ซม. ลำต้นเป็นกอแน่น บริเวณข้อมีขนยาว โคนใบมีขนยาว ช่อดอกแบบช่อกระจะคล้ายช่อเชิงลดหรือช่อเชิงลดเทียมยาว 2-3 ซม. เกิดเดี่ยวๆ ช่อดอกย่อยมีขนาดเล็กเกิดเป็นคู่ กาบช่อย่อยบนและกาบล่างของดอกย่อยบนปลายเป็นสองแฉกและมีรยางค์แข็ง

หญ้าใบไผ่
หญ้าใบไผ่ ลำต้นเป็นกอแน่น บริเวณข้อมีขน

การขยายพันธุ์ของหญ้าไผ่

ใช้ส่วนอื่นๆ/ พบขึ้นอยู่ทั่วไปในพื้นที่ป่าโปร่ง ดินร่วนปนเหนียว ดินเหนียวปนลูกรัง พื้นที่มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลถึง 929 เมตร เช่นเขตพื้นที่ ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย บ้านห้วยแม่ไฮ อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ( PC 583, LP 168 )

ธาตุอาหารหลักที่หญ้าไผ่ต้องการ

ประโยชน์ของหญ้าไผ่

เป็นแหล่งอาหารสัตว์ โค กระบือ

สรรพคุณทางยาของหญ้าไผ่

คุณค่าทางโภชนาการของหญ้าไผ่

การแปรรูปของหญ้าไผ่

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=11886&SystemType=BEDO
https://www.flickr.com

Add a Comment