หวายขี้เหร่ เป็นหวายกอขนาดกลาง มีมือเกาะ ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์และจักสานตะกร้า 

หวายขี้เหร่

ชื่ออื่นๆ : หวายขี้เหร่(ตรัง)

ต้นกำเนิด :

ชื่อสามัญ : –

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Calamus densiflorus

ชื่อวงศ์ : Arecaceae

ลักษณะของหวายขี้เหร่

เป็นหวายกอขนาดกลาง มีมือเกาะ ขึ้นเป็นลำเดี่ยว ๆ กาบหุ้มลำเมื่อแห้งมีสีน้ำตาลออกเหลือง มีหนามรูปสามเหลี่ยมฐานโค้ง ปลายหนามสีดำกระจายอย่างสม่ำเสมอ และมีหนามขนาดเล็กกวาลักษณะเดียวกัน กระจายแทรกระหว่างหนามขนาดใหญ่ หนามเรียงตัวเดี่ยว ๆ มี knee เห็นชัดมีหนามขึ้นกระจายทั่วไปเหมือนที่กาบหุ้มลำ ocrea เป็นแผ่นสีน้ำตาล ก้านใบไม่มีหรือสั้นมาก มีหนามตรงปลายสีดำ กระจายทั่วไปทั้งด้านบนและด้านล่าง และมีหนามขนาดเล็กปนอยู่ ทางใบมีหนามกระจายทั่วไป ขนาดและลักษณะเหมือนที่ก้านใบ ใบย่อยรูปยาวเรียวมีสีเขียว ขอบมีหนามรูปขนยาว หลังใบเกลี้ยง ท้องใบมีหนามรูปขนบนเส้นใบ หนามมีสีดำ ใบย่อยแต่ละข้างของทางเรียงตัวแบบสลับ เยื้องหรือตรงข้ามกันอย่างสม่ำเสมอ

ลำต้นหวายขี้เหร่
ลำต้นหวายขี้เหร่ ต้นมีหนามรูปสามเหลี่ยมฐานโค้ง ปลายหนามสีดำ
ใบหวายขี้เหร่
ใบหวายขี้เหร่ ใบย่อยรูปยาวเรียวมีสีเขียว ขอบมีหนามรูปขนยาว

การขยายพันธุ์ของหวายขี้เหร่

ใช้เมล็ด

ธาตุอาหารหลักที่หวายขี้เหร่ต้องการ

ประโยชน์ของหวายขี้เหร่

เป็นหวายหายากมากขึ้น ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์และจักสานตะกร้า

ต้นหวายขี้เหร่
ต้นหวายขี้เหร่ ต้นขึ้นเป็นลำเดี่ยว

สรรพคุณทางยาของหวายขี้เหร่

คุณค่าทางโภชนาการของหวายขี้เหร่

การแปรรูปของหวายขี้เหร่

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=10785&SystemType=BEDO
https://www.flickr.com

Add a Comment