หวาย มีความเหนียว แข็งแรงทนทาน และยืดหยุ่นได้ดีกว่าไม้ไผ่

หวาย

ชื่ออื่นๆ : รอแต๊ะสะกอง กาแต๊ะสะกอง โรตันเซละ (มลายู-ภาคใต้)
หวายตะคล้าทอง หวายตะค้าทอง (นราธิวาส)

ต้นกำเนิด :

ชื่อสามัญ : Rattan

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Calamus caesius Blume

ชื่อวงศ์ : Palmae

ลักษณะของหวาย

หวาย (rattan) เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวพบในป่าเขตร้อน เป็นชื่อรวมเรียกพวกปาล์มเลื้อย (climbing palm) ซึ่งลำต้นเป็นเป็นเถาเนื้อแข็งเลื้อยทอดไปตามดิน และปีนป่ายเกาะไปตามต้นไม้อื่นๆ มีหลายชนิด หวายตะค้าทอง เป็นหวายคุณภาพดีที่ใกล้สูญพันธ์ จำเป็นต้องได้รับความคุ้มครองและอนุรักษ์ไว้
หวายตะค้าทองเป็นหวายขนาดเล็กถึงขนาดกลางขึ้นเป็นกอ กาบหุ้มลำเมื่อแห้งมีสีเหลืองซีด เมื่อสดมีสีเขียว และมีขุยสีขาวทั่วไป มีหนามรูปสามเหลี่ยม มีสีเดียวกับกาบหุ้มลำหรือมีสีน้ำตาลออกดำกระจายห่าง ๆ กันอย่างสม่ำเสมอ และมีหนามขนาดเล็ก ปลายหนามสีดำ กระจายแทรกอยู่ระหว่างหนามขนาดใหญ่ปลายหนามชี้ขึ้นหรือตั้งฉากกับลำต้น กาบหุ้มลำเมื่อแห้งปรากฏเห็นลายเส้นตลอดความยาว knee เห็นชัดเจน เกลี้ยงไม่มีหนาม ไม่มีก้านใบ ทางใบกลมหรือเป็นเหลี่ยมเล็กน้อย มีหนามปลายสีดำทางด้านล่างขึ้นอยู่เดี่ยว ๆ ห่างกันเป็นระยะ ๆ ตลอดทางใบ cirrus มีหนามรูปเล็บเหยี่ยวปลายสีดำ เรียงเป็นกลุ่ม ๆ ขึ้นที่ทางใบตอนปลายจนถึง cirrus ใบย่อยรูปยาวรี ขอบใบมีหนามสีดำขนาดเล็กยาว ผิวใบย่อยเกลี้ยงทั้งสองด้าน ท้องใบมีขุยสีขาวนวลและมีสีจางกว่าหลังใบ ใบย่อยแต่ละข้างของทางใบ เรียงตัวแบบเป็นกลุ่ม ๆ แบบสลับหรือเยื้องกัน ผลค่อนข้างกลมมีสีเหลืองเมื่อแห้ง ปลายผลแหลมยื่นออก สันเกล็ดหุ้มผลเป็นร่อง

หวาย
หวาย ลำต้นและกาบใบมีหนาม

การขยายพันธุ์ของหวาย

ใช้เมล็ด

ธาตุอาหารหลักที่หวายต้องการ

ประโยชน์ของหวาย

ประโยชน์ : เป็นไม้ที่มีคุณค่าสูงทางเศรษฐกิจของไทย ทั้งนี้เพราะหวายสามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างมากมายโดย เฉพาะผิวหวายเป็นวัตถุดิบสำคัญในการทำหัตถกรรมเครื่องจักสานการทำเครื่องเรือนและใช้ผูกมัดได้เหมือนเชือก ลำหวายใช้ ทำบ้านเรือน คุณสมบัติที่ดีของหวายคือมีความเหนียว แข็งแรงทนทาน และยืดหยุ่นได้ดีกว่าไม้ไผ่ สำต้นหวายตันสามารถดัดโค้งงอได้ ด้วยการผ่านความร้อน

สรรพคุณทางยาของหวาย

คุณค่าทางโภชนาการของหวาย

การแปรรูปของหวาย

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=11741&SystemType=BEDO
https://www.flickr.com

4 Comments

Add a Comment