หอมหมื่นลี้ สารภีฝรั่ง ไม้ต้นสูง ช่อดอกออกเป็นกระจุก

หอมหมื่นลี้

ชื่ออื่นๆ : สารภีฝรั่ง (เชียงใหม่) สารภีอ่างกา

ต้นกำเนิด : ประเทศจีน

ชื่อสามัญ : Sweet osmanthus

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Osmanthus fragrans Lour.

ชื่อวงศ์ : OLEACEAE

ลักษณะของหอมหมื่นลี้

ไม้ต้น สูงได้ถึง 15 ม. กิ่งมีช่องอากาศ ใบเรียงตรงข้าม รูปขอบขนานหรือรูปใบหอก ยาว 5–15 ซม. ปลายแหลมยาว โคนรูปลิ่มแคบ แผ่นใบหนา ขอบเรียบหรือจักฟันเลื่อย เส้นแขนงใบข้างละ 9–10 เส้น ก้านใบยาว 0.5–2.5 ซม. ช่อดอกออกเป็นกระจุก ใบประดับเกลี้ยง รูปไข่ ยาว 2–4 มม. ก้านดอกยาว 0.4–1.5 ซม. กลีบเลี้ยงรูประฆัง หลอดกลีบยาวประมาณ 0.5 มม. มี 4 กลีบ รูปสามเหลี่ยมยาวเท่า ๆ หลอดกลีบ ดอกสีขาว รูประฆัง หลอดกลีบดอกยาว 1–1.5 มม. มี 4 กลีบ เรียงซ้อนเหลื่อมในตาดอก กลีบรูปรีหรือรูปขอบขนาน ปลายกลม ยาว 2–3 มม. เกสรเพศผู้ 2 อัน ติดเหนือหลอดกลีบ ก้านชูอับเรณูยาวประมาณ 0.5 มม. อับเรณูติดด้านหลัง ยาวประมาณ 1 มม. ปลายมีรยางค์เล็ก ๆ รังไข่สูงประมาณ 1.5 มม. มี 2 ช่อง แต่ละช่องมีออวุล 1 เม็ด ก้านเกสรเพศเมียสูงประมาณ 0.5 มม. ยอดเกสรแยก 2 แฉก ผลผนังชั้นในแข็ง รูปรี เบี้ยว ยาว 1–2 ซม. ปลายแหลม

ต้นหอมหมื่นลี้
ไม้ต้นขนาดเล็กถึงไม้พุ่ม ลำต้นสีน้ำตาลอ่อน
ดอกหอมหมื่นลี้
ดอกสีขาว เหลืองหรือเหลืองส้ม ออกเป็นกลุ่มตามซอกใบ

การขยายพันธุ์ของหอมหมื่นลี้

ปักชำและการตอน

ธาตุอาหารหลักที่หอมหมื่นลี้ต้องการ

ประโยชน์ของหอมหมื่นลี้

สรรพคุณทางยาของหอมหมื่นลี้

คุณค่าทางโภชนาการของหอมหมื่นลี้

การแปรรูปของหอมหมื่นลี้

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://clgc.agri.kps.ku.ac.th/resources/new-fragrant/osmanthus.html
https://www.dnp.go.th/botany/mindexdictdetail.aspx?runno=12058
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89

Add a Comment