องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย สาขาบางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย

องค์การตลาด สาขาบางคล้า
องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย สาขาบางคล้า

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย สาขาบางคล้า ตลาดกลางเกษตรกรบางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา จัดตั้งบนที่ดินขององค์การตลาดที่จัดซื้อจากที่ดินส่วนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บนเนื้อที่ 15 ไร่ หมู่ที่ 3 ตำบลเสม็ดเหนือ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ติดกับทางหลวงแผ่นดินสาย 304 (ฉะเชิงเทรา–กบินทร์บุรี) โดยมีการดำเนินการดังนี้

ระยะที่ 1 องค์การตลาดลงทุนก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและ สาธารณูปการ เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน ท่อระบายน้ำ โดยใช้งบประมาณลงทุนของ องค์การตลาด จำนวน 3.64 ล้านบาท ระยะเวลาในการดำเนินการในปี 2535-2536

ระยะที่ 2 องค์การตลาดได้รับโอนการจัดสร้างตลาดจากจังหวัดฉะเชิงเทรา จึงของบประมาณลงทุนประจำปี 2536 เพื่อดำเนินการก่อสร้างตลาดและให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนด้วยในโครงการ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและกระทรวงการคลัง ภายในวงเงิน 47.32 ล้านบาท ระยะเวลาการก่อสร้าง 3 ปี (2536-2538) แต่การดำเนินการต้องล่าช้าจากแผนงานที่กำหนดไว้ เนื่องจากการแบ่งแยกโฉนดที่ดินที่มีพระบรมราชานุญาตให้สร้างตลาดออกจากโฉนดที่ดินทั้งหมด ดังนั้นโครงการ ระยะที่ 2 จึงได้มีพิธีเปิดโครงการเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2536 โดย ฯพณฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงมหาดไทย (นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์) เป็นประธานในพิธี ประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างดังนี้

  • อาคารตลาด 3 หลัง (ชั้นเดียวติดกัน) ประกอบด้วยแผงทำการค้า 236 แผง
  • อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น จำนวน 30 ห้อง
  • อาคารพาณิชย์ 2 ชั้น จำนวน 42 ห้อง
  • อาคารพาณิชย์ชั้นเดียว จำนวน 79 หลัง
  • อาคารทรงไทย จำนวน 14 หลัง (ทูลเกล้าถวาย 2 หลัง)
  • ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ประกอบด้วย ไฟฟ้า ประปา สุขาตลาด บ่อบำบัดน้ำเสีย ถนน ลานจอดรถ ท่อระบายน้ำ และบ่อพัก

ของที่วางขายในตลาด

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย สาขาบางคล้า ตลาดกลางเกษตรกรบางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่เลขที่ 1/25-26 ถนน 304 ฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี หมู่ 3 ตำบลเสม็ดเหนือ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นตลาดกลางค้าสัตว์น้ำภาคตะวันออก เพื่อให้เกษตรกรในบริเวณใกล้เคียงสามารถนำสัตว์น้ำมาจำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อได้โดยตรง ซึ่งทำให้ลดต้นทุนในการขนส่งจากการนำสัตว์น้ำมาจำหน่ายในกรุงเทพมหานคร ทำให้ทั้งเกษตรกรและผู้ซื้อไม่ต้องเดินทางไกล ประหยัดรายจ่าย เวลา และลดปริมาณการจราจรในกรุงเทพมหานคร โดยมีผลผลิตเข้ามาจำหน่ายในองค์การตลาดสาขาบางคล้าเฉลี่ยวันละ 50 ตัน มีการจ้างแรงงาน และมีเยาวชนเข้ามารับจ้างคัดแยกปลาในตลาดจำนวนมาก รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทราหันมาประกอบอาชีพเลี้ยงปลามากขึ้น  ตลาดเปิดเวลา 8.30-20.00 น.

ตลาดกลางค้าสัตว์น้ำ
ตลาดกลางค้าสัตว์น้ำ ภาคตะวันออก

ร้านจำหน่ายสัตว์น้ำ โดยจำหน่ายในราคากลาง จากผู้เลี้ยงโดยตรง 

สถานที่ตั้ง

1/25-26 ถนน 304 ฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี หมู่ 3 ตำบลเสม็ดเหนือ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110

สนใจต้องการนำสินค้าไปขายในตลาดสามารถโทรไปสอบถามได้ที่

เบอร์โทร :  038-088-386,038-088-387
โทรสาร :  038-541-955
E-Mail :  [email protected]

เวลาทำการ : เปิดดำเนินการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.

แผนที่การเดินทาง

แผนที่องค์การตลาด สาขาบางคล้า
แผนที่ตั้งองค์การตลาด สาขาบางคล้า

องค์การตลาด สาขาบางคล้า ตลาดกลางเกษตรกรบางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา เดินทางมาตามถนนหมายเลข 304 ฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี จะเจอตลาดอยู่ติดกับถนน เยื้องร้านอะไหล่เชียงกง บางคล้า ก่อนถึงสี่แยกบางคล้า

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับการเกษตร เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

เรียบเรียงโดย  เกษตรตำบล.คอม
แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : www.market-organization.or.th, https://th.wikipedia.org
ภาพประกอบ : รีวิวองค์การตลาดจังหวัดฉะเชิงเทรา (สาขาบางคล้า)

One Comment

Add a Comment