ต้นออมเงินออมทอง ไม้เลื้อย นิยมปลูกเพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัย

ออมเงินออมทอง

ชื่ออื่นๆ : ต้นออมนาค, ออมเงิน, ออมทองออมชมพู

ต้นกำเนิด :

ชื่อสามัญ : AIbo – virens

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Syngonium podophyllum

ชื่อวงศ์ : ARACEAE

ลักษณะของออมเงินออมทอง

ออมเงินออมทองเป็นพรรณไม้เลื้อยมีลำต้นเป็นเถาซึ่งมีรากยึดเกาะกับวัสดุอื่นๆ เช่นไม้หลักไม้ยืนต้นลำต้นมีข้อและแตกรากออกมาจากข้อลำต้นมีสีเขียวผิวลำต้นเรียบใบเป็นใบเดี่ยวออกตามข้อมีก้านใบยาวประมาณ10-15เซนติเมตรใบกลมมนโคนใบเว้าลึกทำให้เกิดหูใบทั้งสองข้าง ปลายใบเรียวแหลม กลางใบสังเกตุเห็นได้ชัด ผิวใบตรงกลางเป็นสีขาวหรือเหลืองแล้วมีสีเขียวล้อมรอบ ลักษณะใบคล้ายกับเงินไหลมา แต่จะต่างกันที่ใบ คือ ใบจะไม่เป็นแฉกลึก เหมือนกับเงินไหลมา

ต้นออมเงินออมทอง
ต้นออมเงินออมทอง ปลายใบเรียวแหลม ผิวใบตรงกลางเป็นสีขาวหรือเหลือง

การขยายพันธุ์ของออมเงินออมทอง

ปักชำ

ธาตุอาหารหลักที่ออมเงินออมทองต้องการ

ต้องการแสงแดดจัด หรือกลางแจ้ง  ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโรคและศัตรู เพราะเป็นไม้ที่มีความทนทานต่อสภาพธรรมชาติได้ดี

ประโยชน์ของออมเงินออมทอง

คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นออมเงิน ออมทอง ไว้ประจำบ้านทำให้มีเงิน มีทองมาก เพราะต้นออมเงิน ออมทอง เป็นไม้มงคลนาม นอกจากนี้การออมเงิน ออมทอง ก็คือการเก็บหอมรอมริบ หรือการสะสมเงินทองไว้ให้มากนั่นเองตำแหน่งที่ปลูกและผู้ปลูกเพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัย ควรปลูกต้นออมเงิน ออมทอง ไว้ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ปลูกควรปลูกในวันอังคาร เพราะโบราณเชื่อว่าการปลูกไม้เพื่อเอาประโยชน์ทั่วไปทางใบ

สรรพคุณทางยาของออมเงินออมทอง

คุณค่าทางโภชนาการของออมเงินออมทอง

การแปรรูปของออมเงินออมทอง

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=12213&SystemType=BEDO
www.flickr.com

4 Comments

Add a Comment