อั่วบักเผ็ด เมนูเชิดชูอาหารถิ่น จ.อุตรดิตถ์ ปี 2566

คว้านไส้

คว้านไส้

คว้านเอาเม็ดพริกออก

ขั้นตอนนี้ต้องระมัดระวังในการคว้านเม็ดพริก

คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

Add a Comment