อั่วบักเผ็ด เมนูเชิดชูอาหารถิ่น จ.อุตรดิตถ์ ปี 2566

ทอดอั่วบักเผ็ด

ทอดอั่วบักเผ็ด

นำพริกไปทอดให้สีเหลือง

คอยหมั่นกลับพริกขณะทอด

คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

Add a Comment