อาหารประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ข้าวแดะงา เมนูเชิดชูอาหารถิ่น ปี 2566

ปั้นข้าว

ปั้นข้าว

น้ำข้าวเหนียวที่มูนไว้มาปั้นเป็นก้อน

ปั้นขนาดพอดี ไม่ใหญ่มากเกินไป

คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

Add a Comment