อาหารพื้นบ้าน จ.เพชรบูรณ์ ปิ้งไก่ข้าวเบือ เมนูเชิดชูอาหารถิ่น ปี 2566

ปิ้งไก่

ปิ้งไก่

ปิ้งไก่ข้าวเบือ อาหารพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของบ้านบุ่งน้ำเต้า

เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้นำส่วนประกอบอาหารได้แก่ ข้าว เนื้อไก่ และแกง มาใส่ไว้รวมกัน

คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

Add a Comment