เกล็ดปลาหมอ เป็นพืชสมุนไพร และอาหารสัตว์

เกล็ดปลาหมอ

ชื่ออื่นๆ : เกล็ดปลาหมอ (อำนาจเจริญ,บุรีรัมย์) กาสามปีกกลาง (สระบุรี) (ปราจีนบุรี);หญ้าเกล็ดลิ่น (ภาคเหนือ,ภาคใต้); หางลิ่น (สุราษฎร์ธานี)

ต้นกำเนิด :

ชื่อสามัญ : เกล็ดปลาหมอ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : : Phyllodium elegans (Lour.) Desv.

ชื่อวงศ์ : Leguminosae-caecalpinodeae

ลักษณะของเกล็ดปลาหมอ

ไม้พุ่มขนาดกลาง ลำต้นตั้งตรงสูง 1.1 – 1.6 เมตร ลำต้นมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 11.7 – 16.2 มิลลิเมตร ใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับ ใบย่อย 3 ใบ ใบย่อยใบบนสุดรูปไข่ (ovate) กว้าง 5.2 – 7.6 เซนติเมตร ยาว 9.6 – 14.5 เซนติเมตร ก้านใบยาว 2.5 – 4.1 เซนติเมตร ใบย่อยด้านข้างรูปรีเบี้ยว กว้าง 2.9 – 4.4 เซนติเมตร ยาว 4.6 – 7.1 เซนติเมตร ก้านใบย่อยด้านข้างสั้นมาก คือ 1 – 2 มิลลิเมตร หลังใบมีขนปกคลุมหนาแน่นมากกว่าหน้าใบ เช่นเดียวกับก้านใบและฝักมีขนปกคลุมหนาแน่นมาก ออกดอกที่ยอดและซอกใบ ช่อดอกรวมยาว 27.9 – 4.7 เซนติเมตร ช่อดอกย่อยมีใบประดับลักษณะคล้ายเกล็ดปลาประกบหุ้มไว้ 2 ใบ ใบประดับทั้งสองกว้าง 1.1 – 1.6 เซนติเมตร ยาว 1.5 – 2.0 เซนติเมตร กลีบดอกสีขาวนวล อับเรณู (anther) สีเหลืองอ่อน ก้านเกสรเพศผู้ (filament) สีขาวนวล ส่วนเกสรตัวเมียและก้านเกสรมีสีขาวนวลออกเขียวอ่อน กลีบเลี้ยงสีเขียวอ่อนออกเหลือง มีขนสั้นๆจำนวนมาก ผลเป็นฝักแบนยาว 1 – 1.5 เซนติเมตร กว้าง 3 – 4 มิลลิเมตร หักได้เป็นข้อๆ ฝักมี 1 – 4 ข้อ

ต้นเกล็ดปลาหมอ
ต้นเกล็ดปลาหมอ ลำต้นตั้งตรง ใบประกอบแบบขนนก

การขยายพันธุ์ของเกล็ดปลาหมอ

ใช้เมล็ด/-

ธาตุอาหารหลักที่เกล็ดปลาหมอต้องการ

ประโยชน์ของเกล็ดปลาหมอ

เป็นต้นไม้มงคล เมื่อเอาข้าวขึ้นยุ้งฉาง ทางอาหารยอดกินสด เป็นผักจิ้ม มีรสฝาดมัน ขมเล็กน้อย อาหารสัตว์ โค กระบือ เป็นพืชสมุนไพร ยาพื้นบ้าน ใช้รากต้มน้ำดื่ม แก้โรคตับ (อาการผิดปกติของตับ) ผสมกับรากกระดูกอึ่ง รากกาสามปีกใหญ่ รากโมกมันและรากหางหมาจอก ต้มน้ำดื่มแก้คุณไสย (อาการผอมแห้ง ใจสั่น บางเวลาเพ้อคลั่ง ร้องไห้) (วงศ์สถิตย์ และคณะ, 2543)

ช่อเกล็ดปลาหมอ
ช่อเกล็ดปลาหมอ ช่อดอกย่อยมีใบประดับลักษณะคล้ายเกล็ดปลา

สรรพคุณทางยาของเกล็ดปลาหมอ

ราก ต้มน้ำดื่มแก้โรคตับพิการ ผสมกับรากดูกอึ่ง รากกาสามปีกใหญ่ รากโมกมัน และรากหางหมาจอก ต้มน้ำดื่ม แก้คุณไสย (มีอาการผอมแห้ง ใจสั่น บางเวลาเพ้อคลั่ง ร้องไห้) เป็นต้นไม้มงคล เมื่อเอาข้าวขึ้นยุ้งฉาง ทางอาหารยอดกินสด เป็นผักจิ้ม มีรสฝาดมัน ขมเล็กน้อย

คุณค่าทางโภชนาการของเกล็ดปลาหมอ

การแปรรูปของเกล็ดปลาหมอ

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=12080&SystemType=BEDO
https://www.flickr.com

One Comment

Add a Comment