เกษตรตำบล คืออะไร ทำหน้าที่อะไรบ้าง

เกษตรตำบล คืออะไร ทำหน้าที่อะไรบ้าง

เกษตรตำบล คืออะไร ทำหน้าที่อะไรบ้าง
เกษตรตำบล

     เกษตรตำบล คืออะไร เกษตรตำบล คือ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อย่างหนึ่งของหน่วยงานรัฐบาล ที่ทำงานทางด้านการเกษตรภายในตำบลนั้นๆ โดยจะทำงานร่วมกับการปกครอง พัฒนาชุมชน ให้ความรู้ชาวบ้าน และพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่น อีกทั้งยังอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรโดยการปรับเปลี่ยนแผนการทำงานตามนโยบายของรัฐบาลแต่ละยุค แต่ละสมัย

หน้าที่ความรับผิดชอบของเกษตรตำบล

  1. จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล
  2. จัดทำข้อมูลประจำตำบล
  3. การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
  4. การให้บริการทางการเกษตร
  5. การบริการคลินิกเกษตร

ภาพประกอบ : www.pixabay.com

เรียบเรียงข้อมูลโดย :  เกษตรตำบล.คอม

One Comment

Add a Comment