เงาะเจ๊ะโมง ผลสุกมีรสหวานอมเปรี้ยว เนื้อกรอบ

 เงาะเจ๊ะโมง

ชื่ออื่นๆ : เงาะเจ๊ะมง, เงาะเจ๊ะบง, เงาะบ้าน (ภาคใต้)  เมาะแตเจ๊ะมง (มลายูท้องถิ่น-ยะลา)

ต้นกำเนิด : พบขึ้นตามป่าดิบชื้นทางสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ภาคใต้ ที่ระดับความสูง 50-200 เมตร

ชื่อสามัญ :

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nephelium sp.

ชื่อวงศ์ : SAPINDACEAE

ลักษณะของเงาะเจ๊ะโมง

ต้น ไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงใหญ่ สูง 12-18 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มทรงสูงถึง ค่อนข้างกลม เปลือกไม้ เรียบสีน้ำตาลเทา

ใบ ใบประกอบแบบขนนกปลายคู่ เรียงแบบ เวียนสลับ มีใบย่อย 2-4 คู่ ใบย่อยรูปรี ผิวใบเกลี้ยง ด้านบนสีเขียวเข้มเป็นมัน ด้านล่างสีอ่อนกว่า ขอบใบเรียบ ปลายใบป้านหรือมน โคนใบแหลม ใบกว้าง 4-7 เซนติเมตร ยาว 9-12 เซนติเมตร เส้นใบแตกแบบขนนก เส้นกลางใบเห็นชัดเจน

ดอก ออกเป็นช่อแยกแขนง ขนาดเล็ก ออกตามง่ามใบใกล้ยอดและปลายกิ่ง สีขาวถึง เหลืองอ่อน

ผล ผลเดี่ยวมีลักษณะกลมรูไข่ สีแดงเข้ม ผิวเปลือกหนา มีขนสีแดงเข้มปกคลุม เนื้อในสีขาวติดกับเมล็ด ขนาดใหญ่ เนื้อกรอบ รสชาติหวานผสมเปรี้ยว ช่วงการออกดอกและออกผล  กุมภาพันธ์-กันยายน

เงาะเจ๊ะโมง
เงาะเจ๊ะโมง ใบด้านบนสีเขียวเข้มเป็นมัน ด้านล่างสีอ่อนกว่า
ผลเงาะเจ๊ะโมง
ผลเงาะเจ๊ะโมง สีแดงเข้ม ผิวเปลือกหนา มีขนสีแดงเข้มปกคลุม

การขยายพันธุ์ของเงาะเจ๊ะโมง

ใช้เมล็ด

ธาตุอาหารหลักที่เงาะเจ๊ะโมงต้องการ

ประโยชน์ของเงาะเจ๊ะโมง

เป็นเงาะท้องถิ่นของสามจังหวัดชายแดนใต้ เนื้อกรอบ รสเปรี้ยวอมหวาน

สรรพคุณทางยาของเงาะเจ๊ะโมง

คุณค่าทางโภชนาการของเงาะเจ๊ะโมง

การแปรรูปของเงาะเจ๊ะโมง

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=11191&SystemType=BEDO
http://srdi.yru.ac.th
https://www.flickr.com

Add a Comment