เชื้อราเมตาไรเซียมหรือราเขียว เป็นเชื้อรามีประโยชน์ ช่วยป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช

เชื้อราเมตาไรเซียม

เชื้อราเมตาไรเซียม

เชื้อราเมตาไรเซียมหรือเรียกว่าราเขียว เป็นจุลินทรีย์ที่มีขนาดเล็ก

ทำหน้าที่เป็นปรสิต  ช่วยทำลายแมลงต่างๆ

คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

Add a Comment