วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วย การขยายพันธุ์กล้วย

วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วย การขยายพันธุ์กล้วย

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การขยายพันธุ์กล้วย

     ในปัจจุบันกล้วยมีราคาแพง เหล่าผู้บริโภคจึงหันมาปลูกกล้วยไว้รับประทานเองกันมาก คนไทยส่วนใหญ่ชอบปลูกกล้วยน้ำว้า กล้วยน้ำว้าดำ กล้วยน้ำว้ากาบขาว กล้วยไข่ กล้วยหอม กล้วยหอมทอง กล้วยเมื่อปลูกแล้วถ้าดูแลไม่ดีลำต้นอาจล้มได้ เพราะมีลำต้นที่สูง แต่ถ้าอยากปลูกแล้วสามารถที่จะขยายพันธุ์ได้ครั้งละมากๆ วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วย การขยายพันธุ์กล้วย เป็นวิธีการขยายพันธุ์พืชวิธีหนึ่ง แต่มีการปฏิบัติภายใต้สภาพที่ควบคุม เรื่อง ความสะอาดแบบปลอดเชื้อ อุณหภูมิ และแสง ด้วยการนำชิ้นส่วนของพืชที่ยังมีชีวิต เช่น ลำต้น ยอด ตาข้าง ก้านช่อดอก ใบ ก้านใบ อับละอองเกสร เป็นต้น มาเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์ และชิ้นส่วนนั้นสามารถ เจริญและพัฒนาเป็นต้นพืชที่สมบูรณ์ มีทั้งส่วนใบ ลำต้น และรากที่สามารถนำออกปลูกในสภาพธรรมชาติได้

วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วย

ขั้นตอนที่ 1 การเริ่มต้นในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ อย่างแรกคือการคัดเลือกแม่พันธุ์ของต้นกล้วยที่ให้ผลผลิตสูง มีจำนวนหวีต่อเครือที่ดก ผลของกล้วยมีขนาดใหญ่ ปราศจากโรคและแมลง โดยที่เราจะนำแม่พันธุ์โดยการไปคัดหน่อจากแปลงปลูก ที่เป็นหน่อใบดาบหรือหน่อใบแคบ ต้องเลือกแม่พันธุ์ที่ดี 1 หน่อ ของต้นแม่ เมื่อเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อแล้วจะได้ต้นลูก 100-1000 ต้น

ขั้นตอนที่ 2 หลังจากนั้นเมื่อได้แม่พันธุ์ของกล้วย หรือหน่อกล้วยมาแล้ว ก็ทำการตัดแต่งชิ้นส่วนกล้วย ตัดส่วนที่ไม่ต้องการออก ประมาณ 5 เดือน จะเริ่มได้เป็นต้นกล้วย

ขั้นตอนที่ 3 หลังจากที่ทำการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแล้ว เราต้องนำมาเก็บไว้ในอุณหภูมิ เพื่อเป็นการควบคุมอุณภูมิและแสง อุณภูมิ 25-27 องศา และให้แสง 16 ชั่วโมง

ขั้นตอนที่ 4 ใช้ระยะเวลาประมาณ 6-8 เดือน  เมื่อได้ต้นกล้าตามจำนวนที่ต้องการแล้ว จึงนำออกมาอนุบาลภายในโรงเรือนประมาณ 60 วัน ก็สามารถที่จะนำไปปลูกได้แล้วค่ะ

ประโยชน์ของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

1. สามารถขยายพันธุ์กล้วยได้ในปริมาณมาณมากในระยะเวลาไม่นาน

2. กล้วยที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อที่ผลิตได้จะปลอดโรค

3. ต้นพืชที่ผลิตได้

4. ต้นพืชที่ผลิตได้จะมีขนาดสม่ำเสมอ ผลผลิตที่ได้มีมาตรฐานและเก็บเกี่ยวได้คราวละมากๆ พร้อมกัน หรือในเวลาเดียวกัน

ภาพประกอบ : www.flickr.com

เรียบเรียงข้อมูลโดย :  เกษตรตำบล.คอม

Add a Comment