เฟื่องฟ้า ไม้มงคล เป็นราชินีแห่งไม้ประดับ

เฟื่องฟ้า

ชื่ออื่นๆ : ดอกโคม (ภาคเหนือ) ดอกต่างใบ (กรุงเทพฯ) ตรุษจีน (ภาคกลาง)

ต้นกำเนิด :

ชื่อสามัญ : Bougainvillea

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bougainvillea spp.

ชื่อวงศ์ : NYCTAGINACEAE

ลักษณะของเฟื่องฟ้า

ต้น เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลางประเภทเถาเลื้อย ลำต้นมีความยาวประมาณ 1-10 เมตร มีลำเถาแข็งแรงเลื้อยไปได้ไกล ผิวลำต้นสีเท่าหรือสีน้ำตาลลำต้นมีหนามคมแหลมยาวประมาณ 0.51 เซนติเมตรติดอยู่เป็นระยะๆลักษณะของทรงพุ่มสามารถตัดแต่ง และบังคับทิศทางการเจริญเติบโตได้

ใบ เป็นใบเดี่ยวแตกตามเถาลักษณะรูปใข่ปลายใบแหลมโคนใบมนขอบใบเรียบพื้นใบเรียงสีเขียว ขนาดใบกว้าง 2 – 4 เซนติเมตร ยาวประมาณ 4-5 เซนติเมคร

ดอก ดอกออกเป็นช่อตามส่วนยอด มีกลีบดอหรือใบประดับ 3กลีบ ส่วนดอกจะมีดอกเล็กสีขาว กลีบดอกจะมีขนาดและสีสรรแตกต่างกันตามชนิดพันธุ์

ต้นเฟื่องฟ้า
ไม้พุ่มรอเลื้อย ลำต้นและกิ่งมีหนามแหลม

การขยายพันธุ์ของเฟื่องฟ้า

ใช้กิ่ง/ลำต้น/การขยายพันธ์ ปักชำ ตอน การเสียบยอด

ธาตุอาหารหลักที่เฟื่องฟ้าต้องการ

ประโยชน์ของเฟื่องฟ้า

ปลูกเป็นไม้มงคล และ เป็นไม้ดอกไม้ประดับ คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นเฟื่องฟ้าไว้ประจำบ้าน สามารถสร้างคุณค่าของชีวิตให้สูงขึ้น เพราะเฟื่องฟ้าเป็นพรรณไม้ ที่ได้รับสมญาว่าเป็นราชินีแห่งไม้ประดับเนื่องจากสามารถนำเฟื่องฟ้าไปใช้ประโยชน์ในด้านสุนทรียภาพเพื่อประดับสวนอาคาร บ้านเรือนและสถานที่สำคัญต่างๆนอกจากนี้คนไทยโบราณยังมีความเชื่ออีกว่าเฟื่องฟ้าเป็นไม้มงคลทำสำคัญของเทศกาลตรุษจีน เพราะต้นเฟื่องฟ้าสามารถออกดอกสะพรั่งในช่วงเทศกาลตรุษจีนจึงทำให้บางคนเรียกต้นเฟื่องว่าว่าต้นตรุษจีนดังนั้นบางคนเชื่อว่า เมื่อช่วงดอกเฟื่องฟ้าบานแสดงถึง ความเบิกบาน สว่างไสว ความรุ่งเรือง ที่ก้าวไกลแห่งชีวิต

ดอกเฟื่องฟ้า
ดอกออกเป็นช่อ ดอกสีชมพูบานเย็น

สรรพคุณทางยาของเฟื่องฟ้า

คุณค่าทางโภชนาการของเฟื่องฟ้า

การแปรรูปของเฟื่องฟ้า

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=11261&SystemType=BEDO

Add a Comment