เสม็ดขาว ไม้ต้น พบทั่วไปตามชายทะเล

เสม็ดขาว

ชื่ออื่นๆ : เสม็ด กือแล เม็ด เหม็ด

ต้นกำเนิด :

ชื่อสามัญ : Cajuput tree, Milk wood,Paper bark tree

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Melaleuca caJuputi Powell

ชื่อวงศ์ : Myrtaceae

ลักษณะของเสม็ดขาว

ไม้ต้น สูง 5-25 เมตร เปลือกสีขาวนวล เป็นแผ่นบาง ๆ เรียงซ้อนกันเป็นปึกหนา นุ่ม เปลือกชั้นในบาง สีน้ำตาลยอดอ่อน กิ่งอ่อน และใบอ่อน มีขนสีขาวเป็นมันคล้ายเส้นไหม แผ่นใบ รูปหอก กว้าง 1.5-4 เซนติเมตร ยาว 5-10 เซนติเมตร ปลายใบและโคนใบแหลม มีเส้นแยกออกจากโคนใบ 3-5 (-7) เส้น ขนานกันและไปจรดกันที่ปลายใบ ดอก เล็ก สีขาว ออก 1-3 ดอกตามง่ามใบ ส่วนใหญ่ใบลดรูปลงทำให้มองดูคล้ายช่อแบบหางกระรอกที่ปลายกิ่ง ผล รูปถ้วย ปลายปิด หรือหมอน ขนาดเล็ก แป้น กว้างยาวประมาณ 4 มิลลิเมตร
ระยะเวลาการเป็นดอก-ผล ออกดอกและเป็นผลเกือบตลอดทั้งปี

เสม็ดขาว
เสม็ดขาว ใบเดี่ยวเรียงสลับ ดอกออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง สีขาว

การขยายพันธุ์ของเสม็ดขาว

ลักษณะทางนิเวศและการกระจายพันธุ์ พบทั่วไปตามชายทะเล ในที่ลุ่มน้ำขัง ตามขอบของป่าพรุที่ถูกไฟเผาผลาญทำลายจนโล่งเตียน ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ และภาคตะวันออกเฉียงใต้ และภาคใต้ของประเทศไทย ในต่างประเทศพบที่พม่า มาเลเซีย และอินโดนีเซีย

ธาตุอาหารหลักที่เสม็ดขาวต้องการ

ประโยชน์ของเสม็ดขาว

ยอดอ่อน นำมาลวก หรือกินกับผักกับน้ำพริก มีรสเปรี้ยวอมฝาด  เนื้อไม้ใช้ทำเสาเข็ม เสารั้ว สร้างบ้าน และเผาถ่านได้ดี เปลือกต้นใช้มุงหลังคา ทำฝาบ้านชั่วคราว และใช้ห่อก้อนไต้สำหรับใช้จุดไฟ ใบนำมาสกัดทำน้ำมันหอมระเหย

สรรพคุณทางยาของเสม็ดขาว

ใบตำพอกแก้เคล็ดขัดยอก ฟกบวม

คุณค่าทางโภชนาการของเสม็ดขาว

การแปรรูปของเสม็ดขาว

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=9450&SystemType=BEDO
https://www.flickr.com

Add a Comment