เสม็ดเเดง ไม้ต้นขนาดเล็ก เรือนยอดเป็นพุ่มกลม ใบอ่อนสีแดง

เสม็ดเเดง

ชื่ออื่นๆ : ไคร้เม็ด เม็ก เม็ดชุน เสม็ด เสม้ดเขา

ต้นกำเนิด :

ชื่อสามัญ : –

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Syzygium antisepticum

ชื่อวงศ์ : MYRTACEAE

ลักษณะของเสม็ดเเดง

ไม้ต้นขนาดเล็ก สูงถึง 7 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่มกลม ใบอ่อนสีแดง เปลือกสีนำตาลแดง
ใบ: ใบเดี่ยวเรียงตรงข้าม ใบรูปใบหอกแกมรูปไข่
ดอก: สีขาว ออกเป็นช่อแบบช่อกระจุกแยกแขนงตามซอกใบและปลายกิ่ง ดอก ออก ก.พ – เม.ย
ผล: ผลสดแบบมีเนื้อเมล็ดเดี่ยว ทรงกลม หรือ ไข่สีขาว ผล ออก มี.ค – มิ.ย
ด้านภูมิทัศน์: ปลูกในสวนสมุนไพร หรือ ให้ร่มเงาในบ้านแข็งแรงและ ดูแลง่าย

เสม็ดแดง
เสม็ดแดง ใบอ่อนสีแดง เปลือกสีนำตาลแดง

การขยายพันธุ์ของเสม็ดเเดง

เพาะเมล็ด

ธาตุอาหารหลักที่เสม็ดเเดงต้องการ

ประโยชน์ของเสม็ดเเดง

ยอดอ่อน ลวก หรือกินกับผักกับนำพริก มีรสเปรี้ยวอมฝาด

สรรพคุณทางยาของเสม็ดเเดง

ใบตำพอกแก้เคล้ดขัดยอกฟกบวม

คุณค่าทางโภชนาการของเสม็ดเเดง

การแปรรูปของเสม็ดเเดง

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=9660&SystemType=BEDO
https://www.flickr.com

Add a Comment