มัด บีบน้ำออก

มัด บีบน้ำออก

บีบน้ำออกแล้วมัดให้แน่น

Add a Comment