เก็บใบเหมี้ยง

เก็บใบเหมี้ยง

เก็บใบเหมี้ยง โดยเลือกเก็บตั้งแต่ใบที่ 5 ถึงยอด

Add a Comment